Brochure Manual Version History

โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control) เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการควบคุมสต๊อกสินค้า ทำให้การทำงานเรื่องของการเช็คสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรมตัวนี้สามารถที่จะดูยอดคงเหลือได้มากมายหลายรูปแบบ

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด (Professional Editions, Enterprise Editions)
 5. กำหนด ประเภทสินค้า,กลุ่มสินค้า,ยี่ห้อสินค้า,รุ่นสินค้า,ขนาดสินค้า,สีสินค้า ได้
 6. กำหนด คลัง และที่เก็บสินค้า ได้
 7. กำหนด แผนก และโครงการ ได้
 8. กำหนด ผู้รับหรือผู้เบิกสินค้า ได้
 9. กำหนดการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ
 10. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด
 11. รองรับการรับจ่ายสินค้า ด้วยรหัสบาร์โค้ด
 12. พิมพ์ฟอร์มต่าง ๆ ได้ เช่น ยอดยกมา,รับสินค้า,เบิกสินค้า,ปรับปรุงสินค้า ได้ (ออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้/เครื่องหมายการค้าได้เอง)
 13. แบบฟอร์ม/รายงาน ต่างๆ สามารถ Export เป็นรูปแบบเอกสาร PDF,HTML,MHT,RTF,XLS,XLSX,CSV,Text,Image ได้
 14. มีหน้าจอแสดงสินค้าคงเหลือ แบบ Pivot ซึ่งสามารถที่จะดูสินค้าคงเหลือตาม แผนก,โครงการ,ยี่ห้อ,ประเภท,สี,ขนาด,รุ่น,คลัง,ที่เก็บ ตามลำดับชั้นที่ต้องการได้อย่างอิสระ
 15. มีการแจ้งเตือนสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด
 16. มีการแจ้งเตือนสินค้าคงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด
 17. รายงาน …
  • รายงานยอดยกมา
  • รายงานรับสินค้า
  • รายงานเบิกสินค้า
  • รายงานปรับปรุงสินค้า
  • รายงานสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  • รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า
  • รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า
  • รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
  • รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด
  • รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 4 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

กำหนดบริษัท

กำหนดเลขที่เอกสาร

รายการสินค้า

รหัสสินค้า

รหัสสินค้า (รูปภาพสินค้า)

ยอดยกมา

รับสินค้า

เบิกสินค้า

สั่งซื้อ

การตั้งค่าระบบ

รายงาน (Reports)

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า

รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า

รายงานสินค้าคงเหลือ (แสดงต้นทุน)

รายงานสินค้าคงเหลือ

รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด

รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด

รายงานสินค้าค้างรับ

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **
** เปิดใช้งานหรือยกเลิกใบอนุญาต จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 3,990.00 4,269.30 4,149.60
2 7,180.00 7,682.60 7,467.20
3 10,170.00 10,881.90 10,576.80
4 12,760.00 13,653.20 13,270.40
5 14,960.00 16,007.20 15,558.40

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 5,990.00 6,409.30 6,229.60
2 10,780.00 11,534.60 11,211.20
3 15,270.00 16,338.90 15,880.80
4 19,160.00 20,501.20 19,926.40
5 22,450.00 24,021.50 23,348.00
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **


เงื่อนไขราคาสำหรับ Subscription Editions

 • หากขาดการต่ออายุบริการแล้วและต้องการต่ออายุใหม่ จะต้องจ่ายราคาในปัจจุบันที่มีอยู่ในขณะนั้น
 • ถ้าต่ออายุก่อนที่จะหมดอายุบริการ จะยังคงใช้ราคาเดิมที่ใช้ก่อนหน้านี้
 • หากต้องการเปลี่ยนโปรโมชั่น จะต้องรอระยะเวลา 30 วันหลังจากหมดอายุบริการ

เวอร์ชั่นทดลอง (Trial version)