Tel : 08-9939-1861, 08-1782-1302

โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย (Envelope Printing)

โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย (Envelope Printing) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสั่งพิมพ์ซองจดหมาย,ไปรษณียบัตร, ส.ค.ส. พิมพ์กับซองขนาดมาตรฐาน หรือกำหนดขนาดเองก็ได้ และสามารถออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้ เครื่องหมายการค้าได้ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
 5. สามารถกำหนด กลุ่มผู้รับจดหมายได้ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและจัดส่งจดหมาย
 6. สามารถนำเข้าข้อมูลผู้รับที่มีอยู่แล้ว จาก MS Excel เข้าสู่โปรแกรมได้
 7. สามารถออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้ เครื่องหมายการค้าได้ด้วยตัวเอง
 8. สามารถพิมพ์ซองจดหมายได้ทุกขนาด เช่น ไปรษณียบัตร ซองขนาดมาตรฐาน หรือ กำหนดขนาดเอง
 9. สามารถพิมพ์ทีละใบ หรือ แบบต่อเนื่องหลายๆ ใบพร้อมๆ กันได้
 10. สามารถส่งออกข้อมูล (Export) เป็นรูปแบบเอกสาร PDF HTML MHT RTF CSV Text Image หรือแม้แต่ รูปแบบที่ใช้กับ โปรแกรม Excel อย่าง ไฟล์ตระกูล XLS และ XLSX ได้
 11. กำหนดรูปแบบการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 12. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (x86 and x64)
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 2 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

กำหนดบริษัท

กำหนดเลขที่เอกสาร

การตั้งค่าระบบ

รหัสกลุ่มผู้รับ

รหัสผู้รับ

ออกแบบซอง

ตัวอย่างการพิมพ์ซอง

ตัวอย่างการพิมพ์ซอง (ภาพพื้นหลัง)

ตัวอย่างการพิมพ์ลาเบล

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 1,400.00 1,498.00 1,456.00
2 2,520.00 2,696.40 2,620.80
3 3,570.00 3,819.90 3,712.80
4 4,480.00 4,793.60 4,659.20
5 5,250.00 5,617.50 5,460.00

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 1,990.00 2,129.30 2,069.60
2 3,580.00 3,830.60 3,723.20
3 5,070.00 5,424.90 5,272.80
4 6,360.00 6,805.20 6,614.40
5 7,450.00 7,971.50 7,748.00
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **

สิ่งที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น (Version History)

เวอร์ชั่น 4.0.0 (Release 03-07-2017)

 • ปรับปรุง ใช้ Microsoft .NET Framework 4.6.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ให้ดีขึ้น
 • เพิ่มเติม เครื่องมือค้นหารายชื่อ (พิมพ์ซองจดหมาย)
 • เพิ่มเติม เครื่องมือค้นหารายชื่อ (พิมพ์ลาเบล)
 • เพิ่มเติม เครื่องมือค้นหารายชื่อ (ล้างข้อมูล)

เวอร์ชั่น 3.2.1 (Release 04-06-2017)

 • เพิ่มเติม เครื่องมือ (SQL Server Express Service)
 • ปรับปรุง ชุดติดตั้งใหม่ (QuickSupport)

เวอร์ชั่น 3.1.0 (Release 06-04-2017)

 • เพิ่มเติม การตรวจสอบ Server Collation ก่อนการสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.0.0 (Release 21-03-2017)

 • เพิ่มเติม ตัวกรองรูปแบบ Excel
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.6.4 (Release 17-02-2016)

 1. ปรับปรุง วิธีการเปิดใช้งานใบอนุญาต(Activate License) ใหม่ทั้งหมด (จำเป็นจะต้องเปิดใช้งานใบอนุญาตใหม่ทุกเครื่อง)
 2. เพิ่มเติม การตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาต(License) ได้ เช่น ประเภท,จำนวนทั้งหมด,จำนวนคงเหลือ เป็นต้น
 3. เพิ่มเติม การยกเลิกการใช้งานใบอนุญาต(Deactivate License) ได้เอง
 4. ปรับปรุง ความเสถียร

หมายเหตุ
หากใช้เวอร์ชั่น 2.5.x หรือเก่ากว่า จำเป็นต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชั่นเก่าออกก่อนแล้วจึงทำการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่

เวอร์ชั่น 2.5.6 (Release 24-09-2015)

 1. เพิ่มเติม การจดจำข้อมูลในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 2. เพิ่มเติม การกำหนดค่าเริ่มต้นอัตโนมัติหลังจากสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่(ชื่อบริษัท)

เวอร์ชั่น 2.5.3 (Release 18-08-2015)

 1. แก้ไข เลือก GroupRow แล้วทำการ คัดลอก, แก้ไข หรือลบ จะแสดงข้อผิดพลาด

เวอร์ชั่น 2.5.2 (Release 10-08-2015)

 1. ปรับปรุง รูปภาพและข้อความเพื่อให้สื่อความหมายมากขึ้น
 2. ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.3.0 (Release 09-06-2015)

 1. เพิ่มเติม ชื่อบริษัทที่เข้าใช้งาน ณ ปัจจุบันที่ Title Bar
 2. เพิ่มเติม การตรวจสอบสิทธิ์ ในการลบข้อมูลผู้รับทั้งหมด

เวอร์ชั่น 2.2.7

 1. เพิ่มเติม เมนูการลบข้อมูลผู้รับที่ละหลายรายการ

เวอร์ชั่น 2.2.5

 1. เพิ่มเติม การกำหนดภาพพื้นหลังของโปรแกรม
 2. เพิ่มเติม ปุ่ม Reset setting ในหน้าจอ Options

เวอร์ชั่น 2.2.0

 1. เพิ่มเติม การตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดอัตโนมัติ
 2. เพิ่มเติม QuickSupport เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น

เวอร์ชั่น 2.0.1

 1. เพิ่มเติม การออกแบบและพิมพ์บนลาเบล ได้ทุกขนาด

เวอร์ชั่น 2.0.0

 1. เพิ่มเติม การสำรองข้อมูล (Backup)
 2. เพิ่มเติม การเรียกคืนข้อมูล (Restore)

เวอร์ชั่น 1.3.0

 1. เพิ่มเติม การตรวจสอบชื่อซ้ำ (ชื่อพนักงาน, ชื่อกลุ่มผู้รับ, ชื่อผู้รับ)

เวอร์ชั่น 1.2.2

 1. เพิ่มเติม การพิมพ์จดหมายเวียน (Mail-Merge)

วิดีโอการติดตั้งและการใช้งาน (Video Installation and use)


ดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง และการใช้งาน

Address

บริษัท คอมแพทบิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
29/1333 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105559019894
โทรศัพท์ : 08-9939-1861, 08-1782-1302
แฟกซ์ : 0-2915-4365

วัน เวลา ทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น. – 17:00 น.
ฝ่ายขาย / ฝ่ายบริการ
สอบถามข้อมูลสินค้า/บริการ และขอคำแนะนำการใช้งาน
โทรศัพท์ : 08-1782-1302
อีเมล์ : support@compatbiz.com
ฝ่ายเทคนิค
ปรึกษาด้านเทคนิค, ฮาร์ดแวร์, พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ : 08-9939-1861
อีเมล์ : info@compatbiz.com

ID LINE Official : @compatbiz

เพิ่มเพื่อน

Your IP Address

54.82.73.21