Brochure Manual

โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย (Envelope Printing) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสั่งพิมพ์ซองจดหมาย,ไปรษณียบัตร, ส.ค.ส. พิมพ์กับซองขนาดมาตรฐาน หรือกำหนดขนาดเองก็ได้ และสามารถออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้ เครื่องหมายการค้าได้ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด (Professional Editions, Enterprise Editions)
 5. สามารถกำหนด กลุ่มผู้รับจดหมายได้ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและจัดส่งจดหมาย
 6. สามารถนำเข้าข้อมูลผู้รับที่มีอยู่แล้ว จาก MS Excel เข้าสู่โปรแกรมได้
 7. สามารถออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้ เครื่องหมายการค้าได้ด้วยตัวเอง
 8. สามารถพิมพ์ซองจดหมายได้ทุกขนาด เช่น ไปรษณียบัตร ซองขนาดมาตรฐาน หรือ กำหนดขนาดเอง
 9. สามารถพิมพ์ทีละใบ หรือ แบบต่อเนื่องหลายๆ ใบพร้อมๆ กันได้
 10. สามารถส่งออกข้อมูล (Export) เป็นรูปแบบเอกสาร PDF HTML MHT RTF CSV Text Image หรือแม้แต่ รูปแบบที่ใช้กับ โปรแกรม Excel อย่าง ไฟล์ตระกูล XLS และ XLSX ได้
 11. กำหนดรูปแบบการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 12. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 4 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

กำหนดบริษัท

กำหนดเลขที่เอกสาร

การตั้งค่าระบบ

รหัสกลุ่มผู้รับ

รหัสผู้รับ

ออกแบบซอง

ตัวอย่างการพิมพ์ซอง

ตัวอย่างการพิมพ์ซอง (ภาพพื้นหลัง)

ตัวอย่างการพิมพ์ลาเบล

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 1,500.00 1,605.00 1,560.00
2 2,700.00 2,889.00 2,808.00
3 3,825.00 4,092.75 3,978.00
4 4,800.00 5,136.00 4,992.00
5 5,620.00 6,013.40 5,844.80

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 1,990.00 2,129.30 2,069.60
2 3,580.00 3,830.60 3,723.20
3 5,070.00 5,424.90 5,272.80
4 6,360.00 6,805.20 6,614.40
5 7,450.00 7,971.50 7,748.00
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **

สิ่งที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น (Version History)

เวอร์ชั่น 5.5.1 (Release 25-06-2020)

 • เพิ่มเติม ตัวเลือกหลายรายการของหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • เพิ่มเติม การแสดงติดตามแถว (Appearance Hot Tracked Row) ของหน้าจอแสดงรายการ
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.4.4 (Release 28-05-2020)

 • ปรับปรุง คู่มือการใช้งาน
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.2.0 (Release 15-09-2019)

 • ปรับปรุง เมนูป๊อปอัพหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.1.8 (Release 20-07-2019)

 • เพิ่มเติม เมนูป๊อปอัพหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.1.3 (Release 01-07-2019)

 • เพิ่มเติม สามารถถ่ายภาพจากกล้องเว็ปแคมได้
 • เพิ่มเติม สามารถแก้ไขรูปภาพได้ (Crop, Desaturate, Adjust Colors,Miror,Rotate)
 • เพิ่มเติม การอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน
 • เพิ่มเติม การเก็บข้อมูลวันเกิด
 • เพิ่มเติม สามารถกำหนดเงื่อนไขการสั่งพิมพ์ได้ เช่น วันเกิด, ครบรอบวันเกิด, อายุ
 • ปรับปรุง การออกแบบฟอร์ม (Form Designer)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.0.0 (Release 06-05-2019)

 • ปรับปรุง เปลี่ยนไปใช้ SQL Server 2014
 • ปรับปรุง การเปิดใช้งานใบอนุญาต (Activate license)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ถอนการติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่า
2. ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ (ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ได้รับตอนสั่งซื้อหรือหน้าเว็ป)
3. ติดตั้ง SMO จะอยู่ภายในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Tools\Shared Management Objects
โดยให้ทำการติดตั้ง SQLSysClrTypes และ SharedManagementObjects ตามลำดับ 

เวอร์ชั่น 4.7.2 (Release 06-04-2019)

 • ปรับปรุง การออกแบบฟอร์ม (Form Designer)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.6.5 (Release 13-01-2019)

 • เพิ่มเติม การกู้คืนรหัสผ่าน (Password Recovery)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.6.1 (Release 20-11-2018)

 • เพิ่มเติม การพิมพ์อัตโนมัติ (หลังจากบันทึก)
 • ปรับปรุง หน้าจอการพิมพ์แบบฟอร์ม
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.0.0 (Release 03-07-2017)

 • ปรับปรุง ใช้ Microsoft .NET Framework 4.6.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ให้ดีขึ้น
 • เพิ่มเติม เครื่องมือค้นหารายชื่อ (พิมพ์ซองจดหมาย)
 • เพิ่มเติม เครื่องมือค้นหารายชื่อ (พิมพ์ลาเบล)
 • เพิ่มเติม เครื่องมือค้นหารายชื่อ (ล้างข้อมูล)

เวอร์ชั่น 3.2.1 (Release 04-06-2017)

 • เพิ่มเติม เครื่องมือ (SQL Server Express Service)
 • ปรับปรุง ชุดติดตั้งใหม่ (QuickSupport)

เวอร์ชั่น 3.1.0 (Release 06-04-2017)

 • เพิ่มเติม การตรวจสอบ Server Collation ก่อนการสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.0.0 (Release 21-03-2017)

 • เพิ่มเติม ตัวกรองรูปแบบ Excel
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.6.4 (Release 17-02-2016)

 • ปรับปรุง วิธีการเปิดใช้งานใบอนุญาต(Activate License) ใหม่ทั้งหมด (จำเป็นจะต้องเปิดใช้งานใบอนุญาตใหม่ทุกเครื่อง)
 • เพิ่มเติม การตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาต(License) ได้ เช่น ประเภท,จำนวนทั้งหมด,จำนวนคงเหลือ เป็นต้น
 • เพิ่มเติม การยกเลิกการใช้งานใบอนุญาต(Deactivate License) ได้เอง
 • ปรับปรุง ความเสถียร

หมายเหตุ
หากใช้เวอร์ชั่น 2.5.x หรือเก่ากว่า จำเป็นต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชั่นเก่าออกก่อนแล้วจึงทำการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่

เวอร์ชั่น 2.5.6 (Release 24-09-2015)

 • เพิ่มเติม การจดจำข้อมูลในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • เพิ่มเติม การกำหนดค่าเริ่มต้นอัตโนมัติหลังจากสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่(ชื่อบริษัท)

เวอร์ชั่น 2.5.3 (Release 18-08-2015)

 • แก้ไข เลือก GroupRow แล้วทำการ คัดลอก, แก้ไข หรือลบ จะแสดงข้อผิดพลาด

เวอร์ชั่น 2.5.2 (Release 10-08-2015)

 • ปรับปรุง รูปภาพและข้อความเพื่อให้สื่อความหมายมากขึ้น
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.3.0 (Release 09-06-2015)

 • เพิ่มเติม ชื่อบริษัทที่เข้าใช้งาน ณ ปัจจุบันที่ Title Bar
 • เพิ่มเติม การตรวจสอบสิทธิ์ ในการลบข้อมูลผู้รับทั้งหมด

เวอร์ชั่น 2.2.7

 • เพิ่มเติม เมนูการลบข้อมูลผู้รับที่ละหลายรายการ

เวอร์ชั่น 2.2.5

 • เพิ่มเติม การกำหนดภาพพื้นหลังของโปรแกรม
 • เพิ่มเติม ปุ่ม Reset setting ในหน้าจอ Options

เวอร์ชั่น 2.2.0

 • เพิ่มเติม การตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดอัตโนมัติ
 • เพิ่มเติม QuickSupport เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น

เวอร์ชั่น 2.0.1

 • เพิ่มเติม การออกแบบและพิมพ์บนลาเบล ได้ทุกขนาด

เวอร์ชั่น 2.0.0

 • เพิ่มเติม การสำรองข้อมูล (Backup)
 • เพิ่มเติม การเรียกคืนข้อมูล (Restore)

เวอร์ชั่น 1.3.0

 • เพิ่มเติม การตรวจสอบชื่อซ้ำ (ชื่อพนักงาน, ชื่อกลุ่มผู้รับ, ชื่อผู้รับ)

เวอร์ชั่น 1.2.2

 • เพิ่มเติม การพิมพ์จดหมายเวียน (Mail-Merge)

เวอร์ชั่นทดลอง (Trial version)