Brochure Manual Version History

โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย (Envelope Printing) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสั่งพิมพ์ซองจดหมาย,ไปรษณียบัตร, ส.ค.ส. พิมพ์กับซองขนาดมาตรฐาน หรือกำหนดขนาดเองก็ได้ และสามารถออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้ เครื่องหมายการค้าได้ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด (Professional Editions, Enterprise Editions)
 5. สามารถกำหนด กลุ่มผู้รับจดหมายได้ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและจัดส่งจดหมาย
 6. สามารถนำเข้าข้อมูลผู้รับที่มีอยู่แล้ว จาก MS Excel เข้าสู่โปรแกรมได้
 7. สามารถออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้ เครื่องหมายการค้าได้ด้วยตัวเอง
 8. สามารถพิมพ์ซองจดหมายได้ทุกขนาด เช่น ไปรษณียบัตร ซองขนาดมาตรฐาน หรือ กำหนดขนาดเอง
 9. สามารถพิมพ์ทีละใบ หรือ แบบต่อเนื่องหลายๆ ใบพร้อมๆ กันได้
 10. สามารถส่งออกข้อมูล (Export) เป็นรูปแบบเอกสาร PDF HTML MHT RTF CSV Text Image หรือแม้แต่ รูปแบบที่ใช้กับ โปรแกรม Excel อย่าง ไฟล์ตระกูล XLS และ XLSX ได้
 11. กำหนดรูปแบบการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 12. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 4 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

กำหนดบริษัท

กำหนดเลขที่เอกสาร

การตั้งค่าระบบ

รหัสกลุ่มผู้รับ

รหัสผู้รับ

ออกแบบซอง

ตัวอย่างการพิมพ์ซอง

ตัวอย่างการพิมพ์ซอง (ภาพพื้นหลัง)

ตัวอย่างการพิมพ์ลาเบล

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **
** เปิดใช้งานหรือยกเลิกใบอนุญาต จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 1,500.00 1,605.00 1,560.00
2 2,700.00 2,889.00 2,808.00
3 3,825.00 4,092.75 3,978.00
4 4,800.00 5,136.00 4,992.00
5 5,620.00 6,013.40 5,844.80

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 1,990.00 2,129.30 2,069.60
2 3,580.00 3,830.60 3,723.20
3 5,070.00 5,424.90 5,272.80
4 6,360.00 6,805.20 6,614.40
5 7,450.00 7,971.50 7,748.00
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **


เงื่อนไขราคาสำหรับ Subscription Editions

 • หากขาดการต่ออายุบริการแล้วและต้องการต่ออายุใหม่ จะต้องจ่ายราคาในปัจจุบันที่มีอยู่ในขณะนั้น
 • ถ้าต่ออายุก่อนที่จะหมดอายุบริการ จะยังคงใช้ราคาเดิมที่ใช้ก่อนหน้านี้
 • หากต้องการเปลี่ยนโปรโมชั่น จะต้องรอระยะเวลา 30 วันหลังจากหมดอายุบริการ

เวอร์ชั่นทดลอง (Trial version)