โครงการแจกซอฟต์แวร์ฟรี

ผู้ประกอบการจะได้ใช้ซอฟต์แวร์จากบริษัทฯ ฟรี เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการลงทุนของผู้ประกอบการ
หากนำไปใช้แล้วไม่เป็นที่พอใจก็ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

ซอฟต์แวร์ฟรี ประกอบด้วย
1. โปรแกรมขายหน้าร้าน (CBPOS System)
2. โปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ (Coffee Shop System)
3. โปรแกรมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
4. โปรแกรมบริหารการสั่งจ่ายเช็ค และการพิมพ์เช็ค (Cheque Printing)
5. โปรแกรมพิมพ์เช็ค (Cheque Writer)
6. โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย (Envelope Express)
7. โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Express)