“โครงการแจกซอฟต์แวร์ฟรี 1 ปี”
ผู้ประกอบการจะได้ใช้ซอฟต์แวร์จากบริษัทฯ ฟรี 1 ปี เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการลงทุนของผู้ประกอบการในระยะเวลา 1 ปีแรก
และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการว่าได้ตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด
หากนำไปใช้แล้วไม่เป็นที่พอใจก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

ซอฟต์แวร์ฟรี 1 ปี ประกอบด้วย
1. โปรแกรมขายหน้าร้าน (CBPOS System)
2. โปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ (Coffee Shop System)

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ใช้ซอฟต์แวร์ฟรี 1 ปี
1. กรอกแบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ (ด้านล่าง)
2. กดถูกใจและแชร์กิจกรรมนี้ พร้อมตั้งสถานะเป็น Public (https://www.facebook.com/compatbiz/)
3. บริษัทฯ ตรวจสอบสิทธิ์ (ระยะเวลาดำเนินการ 1-5 วัน)
4. บริษัทฯ ส่งข้อมูลการติดตั้งและการเปิดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ให้ทางเมล์
5. นำข้อมูลที่ได้รับไปเปิดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์


แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยเท่านั้น)

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (*)

  บริษัท (*)

  ที่อยู่ (*)

  โทรศัพท์ (*)

  แฟกซ์

  ชื่อผู้ติดต่อ (*)

  ชื่อเฟสบุค (*)

  อีเมล์ (ใช้สำหรับลงทะเบียนโปรแกรม) (*)

  หมายเหตุ

  โปรแกรม (*)

  captcha


  หมายเหตุ

  • รับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ฟรี 1 ชุด/กิจการ
  • บริการติดตั้งและอบรมการใช้ (ฟรี 1 ครั้ง)
  • ให้คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ (ฟรี 1 ปี)
  • ขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31/12/2562 เท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  **** สำหรับท่านที่กรอกแบบฟอร์มแล้วและไม่ได้รับเมล์ตอบกลับภายใน 5 วันทำการ ให้ทำการตรวจสอบในเมล์ขยะ(Junk Email) หรือ ติดต่อ 08-9939-1861 ****
  **** สำหรับลูกค้าที่ใช้ Hotmail ให้ตั้งค่าอีเมล์ info@compatbiz.com เป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย (Safe senders) ****