1. ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
ชื่อบัญชี บริษัท คอมแพทบิส จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 009-8-60700-5
หรือ
พร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105559019894

2. ชำระโดยการจ่ายเป็นเช็ค
เช็ค
2.1. จ่ายเป็น เช็ค ในนามของ “บริษัท คอมแพทบิส จำกัด”
2.2. นำเช็คฝากเข้าธนาคารของบริษัท คอมแพทบิส จำกัด

3. การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย
ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 1.5% เป็นค่าบริการ โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม
“บริษัท คอมแพทบิส จำกัด” เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559019894
29/1333 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
(กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่บริษัท
ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงแล้ว)


เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 • แจ้งผ่านฟอร์มแจ้งการชำระเงิน
 • สแกนใบ Pay-in Slip หรือ Print Screen หน้าจอการโอนเงิน(กรณี Online) มาที่ info@compatbiz.com
 • ส่ง Fax สำเนาใบ Pay-in Slip เข้ามาที่ 02-915-4365

โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • บริษัท
 • ที่อยู่
 • โทรศัพท์
 • แฟกซ์
 • ชื่อผู้ติดต่อ
 • อีเมล์ (ใช้สำหรับลงทะเบียนโปรแกรม)
 • โปรแกรมที่สั่งซื้อ
 • วันที่ชำระ
 • จำนวนเงิน

ฟอร์มแจ้งการชำระเงิน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยเท่านั้น)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (*)

บริษัท (*)

ที่อยู่ (*)

โทรศัพท์ (*)

แฟกซ์

ชื่อผู้ติดต่อ (*)

อีเมล์ (ใช้สำหรับลงทะเบียนโปรแกรม) (*)

หมายเหตุ

โปรแกรม (*)

วันที่ชำระ (*)

จำนวนเงิน (*)

captcha


**** การชำระค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน หากมีค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิดขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมต่างๆ ****
**** สำหรับท่านที่แจ้งการชำระเงินแล้วและไม่ได้รับเมล์ตอบกลับภายใน 24 ชม. ให้ทำการตรวจสอบในเมล์ขยะ(Junk Email) หรือ ติดต่อ 06-5585-9467 ****