Brochure Manual

โปรแกรมบริหารการสั่งจ่ายเช็ค และการพิมพ์เช็ค (Cheque Printing) พัฒนาขึ้นสำหรับงานสั่งจ่ายเช็คโดยเฉพาะ ดำเนินการได้ง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว และอีกทั้งยัง สามารถดูประวัติการจ่ายเช็ค ตรวจสอบยอดคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวของแต่ละบัญชีได้อีกด้วย

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด (Professional Editions, Enterprise Editions)
 5. กำหนดธนาคารและรูปแบบของเช็ค ได้ไม่จำจัด
 6. กำหนดการ พิมพ์เช็ค ขีดคร่อม “A/C Payee only” ได้
 7. กำหนดการ พิมพ์เช็ค ขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” ได้
 8. กำหนดสถานะเช็คได้ เช่น เช็คในมือ, เช็คหยุดจ่าย, เช็คยกเลิก, เช็คผ่าน, เช็คคืน
 9. กำหนดรายละเอียดหรือหมายเหตุในการจ่ายเช็คได้
 10. กำหนดการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ
 11. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด
 12. พิมพ์ใบสำคัญจ่ายได้ (ออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้/เครื่องหมายการค้าได้เอง)
 13. พิมพ์ซองจดหมายได้ (ออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้/เครื่องหมายการค้าได้เอง)
 14. พิมพ์เช็คได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้/เครื่องหมายการค้าได้เอง)
 15. พิมพ์เช็ค,พิมพ์ใบสำคัญจ่าย,พิมพ์ซองจดหมาย แบบต่อเนื่องหลาย ๆ ใบได้
 16. หน้าจอแสดงภาพรวมของระบบ เช่น ยอดเงินคงเหลือ(Balance) ,สรุปเช็ค (Cheque Summary) ,เช็คลงวันที่ล่วงหน้า (Post Dated Cheque)
 17. รายงาน …
  • รายงานเช็คจ่าย – เรียงตามวันที่เอกสาร
  • รายงานเช็คจ่าย – เรียงตามวันที่เช็ค
  • รายงานเช็คจ่าย – เรียงตามบัญชีธนาคาร
  • รายงานเช็คจ่าย – เรียงตามเจ้าหนี้
  • รายงานยอดคงเหลือ – เรียงตามประเภทบัญชี
  • รายงานยอดคงเหลือ – เรียงตามธนาคาร
  • รายงานการเคลื่อนไหว
  • ฟอร์มเซ็นรับเช็ค

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 4 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

กำหนดบริษัท

กำหนดเลขที่อัตโนมัติ

รหัสธนาคาร

รหัสบัญชีธนาคาร

รหัสเจ้าหนี้

รายการเช็ค

จ่ายเช็ค

ฝากเงิน

ถอนเงิน

ออกแบบเช็ค

การตั้งค่าระบบ

ตัวอย่างใบสำคัญจ่าย

ตัวอย่างการพิมพ์ซองจดหมาย

ตัวอย่างการพิมพ์เช็ค

รายงาน (Reports)

รายงานยอดคงเหลือ

รายงานการเคลื่อนไหว

รายงานเช็คจ่าย

ฟอร์มเซ็นรับเช็ค

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 3,990.00 4,269.30 4,149.60
2 7,180.00 7,682.60 7,467.20
3 10,170.00 10,881.90 10,576.80
4 12,760.00 13,653.20 13,270.40
5 14,960.00 16,007.20 15,558.40

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 5,990.00 6,409.30 6,229.60
2 10,780.00 11,534.60 11,211.20
3 15,270.00 16,338.90 15,880.80
4 19,160.00 20,501.20 19,926.40
5 22,450.00 24,021.50 23,348.00
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **

สิ่งที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น (Version History)

เวอร์ชั่น 5.8.0 (Release 22-12-2021)

 • ปรับปรุง หน้าจอผู้ใช้ (User Interface)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.5.0 (Release 28-06-2020)

 • เพิ่มเติม ตัวเลือกหลายรายการของหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • เพิ่มเติม การแสดงติดตามแถว (Appearance Hot Tracked Row) ของหน้าจอแสดงรายการ
 • ปรับปรุง ข้อมูลเริ่มต้นและข้อมูลตัวอย่างใหม่
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.4.7 (Release 11-06-2020)

 • ปรับปรุง การตรวจสอบเลขที่เช็คซ้ำ (บัญชีธนาคาร+เลขที่เช็ค)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.4.4 (Release 26-05-2020)

 • ปรับปรุง คู่มือการใช้งาน
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.4.0 (Release 08-01-2020)

 • ปรับปรุง หน้าแรก (Home)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.2.0 (Release 22-09-2019)

 • ปรับปรุง เมนูป๊อปอัพหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.1.4 (Release 20-07-2019)

 • เพิ่มเติม เมนูป๊อปอัพหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.1.0 (Release 02-07-2019)

 • เพิ่มเติม สามารถถ่ายภาพจากกล้องเว็ปแคมได้
 • เพิ่มเติม สามารถแก้ไขรูปภาพได้ (Crop, Desaturate, Adjust Colors,Miror,Rotate)
 • ปรับปรุง การออกแบบฟอร์ม (Form Designer)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.0.0 (Release 06-05-2019)

 • ปรับปรุง เปลี่ยนไปใช้ SQL Server 2014
 • ปรับปรุง การเปิดใช้งานใบอนุญาต (Activate license)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ถอนการติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่า
2. ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ (ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ได้รับตอนสั่งซื้อหรือหน้าเว็ป)
3. ติดตั้ง SMO จะอยู่ภายในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Tools\Shared Management Objects
โดยให้ทำการติดตั้ง SQLSysClrTypes และ SharedManagementObjects ตามลำดับ 

เวอร์ชั่น 4.6.5 (Release 26-04-2019)

 • เพิ่มเติม รายการฟิลด์ในแบบฟอร์ม (CreateByEmpCode,CreateByEmpName,CreateDate,ModifyByEmpCode,ModifyByEmpName,ModifyDate)
 • ปรับปรุง การออกแบบฟอร์ม (Form Designer)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.6.2 (Release 16-01-2019)

 • เพิ่มเติม การกู้คืนรหัสผ่าน (Password Recovery)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.6.0 (Release 27-11-2018)

 • เพิ่มเติม การพิมพ์อัตโนมัติ (หลังจากบันทึก)
 • เพิ่มเติม การตรวจสอบจำนวนเงินเช็คจ่ายเป็นศูนย์ (การตั้งค่าระบบ)
 • ปรับปรุง หน้าจอการพิมพ์แบบฟอร์ม
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.5.0 (Release 17-05-2018)

 • ปรับปรุง แบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.0.0 (Release 04-07-2017)

 • เพิ่มเติม บันทึกประวัติการใช้ (Application Logs)
 • เพิ่มเติม เงื่อนไขการสั่งพิมพ์ฟอร์มเซ็นรับเช็ค (วันที่เช็ค)
 • ปรับปรุง ใช้ Microsoft .NET Framework 4.6.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ให้ดีขึ้น
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.5.2 (Release 04-06-2017)

 • เพิ่มเติม เครื่องมือ (SQL Server Express Service)
 • ปรับปรุง ชุดติดตั้งใหม่ (QuickSupport)

เวอร์ชั่น 3.5.1 (Release 01-06-2017)

 • เพิ่มเติม แบบฟอร์มเช็คเพิ่มรายการฟิลด์ (CompanyNameThai,CompanyNameEng,CompanyTradeNumber,PayeeNameThai,PayeeNameEng,PayeeNameShort,AmountTextThai,AmountTextEng)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.4.1 (Release 12-05-2017)

 • เพิ่มเติม ต้นแบบเช็ค & ต้นขั้ว
 • ปรับปรุง ต้นแบบเช็ค

เวอร์ชั่น 3.4.0 (Release 09-04-2017)

 • เพิ่มเติม การตรวจสอบ Server Collation ก่อนการสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่
 • เพิ่มเติม ตัวกรองรูปแบบ Excel
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.2.6 (Release 25-12-2016)

 • เพิ่มเติม การกำหนดสิทธิ์แสดงหน้าจอหลัก (Home)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.2.2 (Release 11-11-2016)

 • แก้ไข เลือกรูปแบบใบสำคัญจ่ายแบบกำหนดเองไม่ได้
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.2.1 (Release 26-10-2016)

 • เพิ่มเติม ชื่อเรียกเจ้าหนี้ – รายการเช็คจ่าย
 • เพิ่มเติม ชื่อเรียกเจ้าหนี้ – รายงานเช็คจ่าย (กำหนดเอง)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.1.0 (Release 21-09-2016)

 • เพิ่มเติม รายงานเช็คจ่าย (กำหนดรูปแบบเอง)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบรายงานเช็คจ่าย (เรียงตามวันที่เอกสาร)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบรายงานเช็คจ่าย (เรียงตามวันที่เช็ค)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบรายงานเช็คจ่าย (เรียงตามบัญชีธนาคาร)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบรายงานเช็คจ่าย (เรียงตามเจ้าหนี้)

เวอร์ชั่น 3.0.0 (Release 13-09-2016)

 • เพิ่มเติม รายละเอียดแบบฟอร์มเช็ค
 • เพิ่มเติม ตัวเลือกในการพิมพ์เช็ค โดยสามารถกำหนดได้ว่าต้องการใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดในข้อมูลธนาคาร หรือเลือกแบบฟอร์มเอง

เวอร์ชั่น 2.9.1 (Release 30-07-2016)

 • ปรับปรุง รายงานเช็คจ่าย
 • ปรับปรุง รายงานยอดคงเหลือ
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มเซ็นรับเช็ค
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.8.4 (Release 20-06-2016)

 • เพิ่มเติม การบันทึกใบสำคัญจ่าย แบบอัตโนมัติ หรือกำหนดเอง
 • เพิ่มเติม รายละเอียดใบสำคัญจ่าย (ชื่อบัญชี,เลขที่บิล,รายการ,จำนวนเงิน)
 • เพิ่มเติม สามารถบันทึกรายละเอียดใบสำคัญจ่าย ได้ไม่จำกัดรายการ
 • เพิ่มเติม สามารถบันทึกรูปแบบรายการใบสำคัญจ่ายเอาไว้ใช้ภายหลังได้
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มเซ็นรับเช็ค

หมายเหตุ
จำเป็นต้องลบแบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย,แบบฟอร์มเซ็นรับเช็ค ที่มีอยู่ทั้งหมด แล้วสร้างแบบฟอร์มดังกล่าวขึ้นมาใหม่(เพื่อใช้กับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา)

เวอร์ชั่น 2.7.4 (Release 17-02-2016)

 • ปรับปรุง วิธีการเปิดใช้งานใบอนุญาต(Activate License) ใหม่ทั้งหมด (จำเป็นจะต้องเปิดใช้งานใบอนุญาตใหม่ทุกเครื่อง)
 • เพิ่มเติม การตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาต(License) ได้ เช่น ประเภท,จำนวนทั้งหมด,จำนวนคงเหลือ เป็นต้น
 • เพิ่มเติม การยกเลิกการใช้งานใบอนุญาต(Deactivate License) ได้เอง
 • ปรับปรุง ความเสถียร

หมายเหตุ
หากใช้เวอร์ชั่น 2.6.x หรือเก่ากว่า จำเป็นต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชั่นเก่าออกก่อนแล้วจึงทำการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่

เวอร์ชั่น 2.6.6 (Release 04-09-2015)

 • เพิ่มเติม การจดจำข้อมูลในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • เพิ่มเติม การกำหนดค่าเริ่มต้นอัตโนมัติหลังจากสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่(ชื่อบริษัท)

เวอร์ชั่น 2.6.3 (Release 18-08-2015)

 • แก้ไข เลือก GroupRow แล้วทำการ คัดลอก, แก้ไข หรือลบ จะแสดงข้อผิดพลาด

เวอร์ชั่น 2.6.0 (Release 05-08-2015)

 • เพิ่มเติม รายงานการเคลื่อนไหว(Statement)
 • เพิ่มเติม รายงานยอดคงเหลือ
 • ปรับปรุง รายงานเช็คจ่าย
 • ปรับปรุง ฟอร์มเซ็นรับเช็ค
 • ปรับปรุง การพิมพ์ซองจดหมาย

เวอร์ชั่น 2.5.0

 • ปรับปรุง การกำหนดเงื่อนไขเลขที่เช็คจาก Textbox เป็น Search Lookup (หน้าจอการพิมพ์เช็คแบบต่อเนื่อง)
 • ปรับปรุง การกำหนดเงื่อนไขเลขที่เช็คจาก Textbox เป็น Search Lookup (หน้าจอการปรับปรุงสถานะเช็ค)
 • ปรับปรุง รูปภาพและข้อความเพื่อให้สื่อความหมายมากขึ้น

เวอร์ชั่น 2.3.1

 • ปรับปรุง แบบฟอร์มเซ็นต์รับเช็ค

เวอร์ชั่น 2.2.7

 • เพิ่มเติม ชื่อบริษัทที่เข้าใช้งาน ณ ปัจจุบันที่ Title Bar
 • เพิ่มเติม การตรวจสอบสิทธิ์ ในการล้างข้อมูล

เวอร์ชั่น 2.2.5

 • เพิ่มเติม การกำหนดภาพพื้นหลังของโปรแกรม
 • เพิ่มเติม ปุ่ม Reset setting ในหน้าจอ Options

เวอร์ชั่น 2.2.0

 • เพิ่มเติม การตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดอัตโนมัติ
 • เพิ่มเติม QuickSupport เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น

เวอร์ชั่น 2.0.0

 • เพิ่มเติม การสำรองข้อมูล (Backup)
 • เพิ่มเติม การเรียกคืนข้อมูล (Restore)

เวอร์ชั่น 1.9.7

 • เพิ่มเติม การสร้างเช็คอัตโนมัติ (Bulk Cheque)
 • เพิ่มเติม การล้างข้อมูล (Clear Data)
 • เพิ่มเติม การกำหนดสิทธิ์การล้างข้อมูล (Clear Data)
 • เพิ่มเติม การกำหนดสิทธิ์การแสดงยอดเงินคงเหลือ

เวอร์ชั่น 1.4.1

 • ปรับปรุง การกำหนดเลขที่เช็คอัตโนมัติ (8 ตัวอักษร ตามเช็ครูปแบบใหม่)

เวอร์ชั่น 1.3.6

 • ปรับปรุง ต้นแบบจ่าหน้าซองจดหมายใหม่ (เพิ่มเติมโลโก้ และชือที่อยู่ของผู้ส่ง)

เวอร์ชั่น 1.3.0

 • หน้า Wizard ตัดหน้าจอ Welcome ออก เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการอื่นๆ ต่อไป
 • เพิ่มการจดจำแบบฟอร์มที่สั่งพิมพ์ล่าสุด (ใบสำคัญจ่าย,ซองจดหมาย)

เวอร์ชั่น 1.2.8

 • หน้า Home สามารถกำหนดให้โปรแกรมแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Auto Refresh) ได้

เวอร์ชั่น 1.2.4

 • เพิ่มการพิมพ์ใบสำคัญจ่าย (ออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้/เครื่องหมายการค้าได้)
 • เพิ่มการพิมพ์ซองจดหมาย (ออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้/เครื่องหมายการค้าได้)หมายเหตุ
  การ Update Version นี้ จะต้องทำการกำหนดแบบฟอร์มเช็คใหม่ทั้งหมด

เวอร์ชั่น 1.1.4

 • กำหนดเลขที่เช็คอัตโนมัติได้
 • รายงานแบบฟอร์มเซ็นต์รับเช็ค (เพิ่มการเรียงข้อมูล)
  • แบบเรียงลำดับตาม วันที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่เช็ค
  • แบบเรียงลำดับตาม ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่เช็ค
  • แบบเรียงลำดับตาม วันที่เช็ค เลขที่เช็ค
  • แบบเรียงลำดับตาม เลขที่เช็ค

เวอร์ชั่น 1.1.0

 • เปลี่ยนข้อความจาก ผู้รับเช็ค เป็น เจ้าหนี้
 • เพิ่มเติมสถานะเช็ค ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Issued Stopped Cancelled Cleared หรือ Returned
 • เพิ่มเติมหน้าจอการเปลี่ยนสถานะเช็ค กรณีที่ต้องการดำเนินการครั้งละหลายๆ ใบ
 • เพิ่มเติมการพิมพ์เช็คแบบต่อเนื่องครั้งละหลายๆ ใบ
 • เพิ่มเติมการนำเข้า และส่งออก ข้อมูลเจ้าหนี้
 • เพิ่มเติมรายละเอียดหน้า Home เช่น ยอดเงินคงเหลือแต่ละบัญชี(Balance),สรุปเช็คแยกตามสถานะ(Cheque Summary),เช็คลงวันที่ล่วงหน้า(Post Dated Cheque)

เวอร์ชั่น 1.0.17

 • เพิ่มเติมแบบฟอร์มเซ็นต์รับเช็ค

เวอร์ชั่น 1.0.14

 • เพิ่มเติมการนำเข้า และส่งออก รูปแบบการพิมพ์เช็ค
 • เพิ่มเติมการสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่ ได้ภายในตัวโปรแกรมเลย

เวอร์ชั่นทดลอง (Trial version)