Brochure Manual Version History

โปรแกรมบริหารการสั่งจ่ายเช็ค และการพิมพ์เช็ค (Cheque Printing) พัฒนาขึ้นสำหรับงานสั่งจ่ายเช็คโดยเฉพาะ ดำเนินการได้ง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว และอีกทั้งยัง สามารถดูประวัติการจ่ายเช็ค ตรวจสอบยอดคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวของแต่ละบัญชีได้อีกด้วย

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด (Professional Editions, Enterprise Editions)
 5. กำหนดธนาคารและรูปแบบของเช็ค ได้ไม่จำจัด
 6. กำหนดการ พิมพ์เช็ค ขีดคร่อม “A/C Payee only” ได้
 7. กำหนดการ พิมพ์เช็ค ขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” ได้
 8. กำหนดสถานะเช็คได้ เช่น เช็คในมือ, เช็คหยุดจ่าย, เช็คยกเลิก, เช็คผ่าน, เช็คคืน
 9. กำหนดรายละเอียดหรือหมายเหตุในการจ่ายเช็คได้
 10. กำหนดการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ
 11. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด
 12. พิมพ์ใบสำคัญจ่ายได้ (ออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้/เครื่องหมายการค้าได้เอง)
 13. พิมพ์ซองจดหมายได้ (ออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้/เครื่องหมายการค้าได้เอง)
 14. พิมพ์เช็คได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้/เครื่องหมายการค้าได้เอง)
 15. พิมพ์เช็ค,พิมพ์ใบสำคัญจ่าย,พิมพ์ซองจดหมาย แบบต่อเนื่องหลาย ๆ ใบได้
 16. หน้าจอแสดงภาพรวมของระบบ เช่น ยอดเงินคงเหลือ(Balance) ,สรุปเช็ค (Cheque Summary) ,เช็คลงวันที่ล่วงหน้า (Post Dated Cheque)
 17. รายงาน …
  • รายงานเช็คจ่าย – เรียงตามวันที่เอกสาร
  • รายงานเช็คจ่าย – เรียงตามวันที่เช็ค
  • รายงานเช็คจ่าย – เรียงตามบัญชีธนาคาร
  • รายงานเช็คจ่าย – เรียงตามเจ้าหนี้
  • รายงานยอดคงเหลือ – เรียงตามประเภทบัญชี
  • รายงานยอดคงเหลือ – เรียงตามธนาคาร
  • รายงานการเคลื่อนไหว
  • ฟอร์มเซ็นรับเช็ค

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 4 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

กำหนดบริษัท

กำหนดเลขที่อัตโนมัติ

รหัสธนาคาร

รหัสบัญชีธนาคาร

รหัสเจ้าหนี้

รายการเช็ค

จ่ายเช็ค

ฝากเงิน

ถอนเงิน

ออกแบบเช็ค

การตั้งค่าระบบ

ตัวอย่างใบสำคัญจ่าย

ตัวอย่างการพิมพ์ซองจดหมาย

ตัวอย่างการพิมพ์เช็ค

รายงาน (Reports)

รายงานยอดคงเหลือ

รายงานการเคลื่อนไหว

รายงานเช็คจ่าย

ฟอร์มเซ็นรับเช็ค

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **
** เปิดใช้งานหรือยกเลิกใบอนุญาต จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 3,990.00 4,269.30 4,149.60
2 7,180.00 7,682.60 7,467.20
3 10,170.00 10,881.90 10,576.80
4 12,760.00 13,653.20 13,270.40
5 14,960.00 16,007.20 15,558.40

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 5,990.00 6,409.30 6,229.60
2 10,780.00 11,534.60 11,211.20
3 15,270.00 16,338.90 15,880.80
4 19,160.00 20,501.20 19,926.40
5 22,450.00 24,021.50 23,348.00
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **


เงื่อนไขราคาสำหรับ Subscription Editions

 • หากขาดการต่ออายุบริการแล้วและต้องการต่ออายุใหม่ จะต้องจ่ายราคาในปัจจุบันที่มีอยู่ในขณะนั้น
 • ถ้าต่ออายุก่อนที่จะหมดอายุบริการ จะยังคงใช้ราคาเดิมที่ใช้ก่อนหน้านี้
 • หากต้องการเปลี่ยนโปรโมชั่น จะต้องรอระยะเวลา 30 วันหลังจากหมดอายุบริการ

เวอร์ชั่นทดลอง (Trial version)