บริการสัญญาด้านการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ที่หมดระยะการรับประกันแล้ว เพื่อให้สามารถรองรับงานธุรกิจของคุณได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสะดุด

รายละเอียดการให้บริการ ลูกค้าอยู่ในสัญญาประกัน ลูกค้าหมดอายุสัญญาประกัน
1.การแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษา ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือ Remote Access
2.การ Upgrade Version Program
3.สิทธิ์ในการย้าย หรือเปลี่ยนเครื่อง 2 ครั้ง/ปี
4.บริการติดตั้ง อบรม หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ณ สถานที่ตั้งของลูกค้า (On site)
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี) 3,000 บาท/วัน
ต่างจังหวัด 4,000 บาท/วัน (ไม่รวมค่าเดินทาง และที่พัก)
5.บริการเซ็ตฟอร์ม
1,500 บาท/ฟอร์ม
6.บริการโอนข้อมูลเริ่มต้น (Master Files) เช่น ข้อมูลลูกค้า,สินค้า ฯลฯ
3,000 บาท/ครั้ง


ค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์

ระยะเวลาขาดต่อสัญญาการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Maintenance Agreement) อัตราต่อสัญญาฯ
<6 เดือน 20%
6 เดือน 30%
12 เดือน 40%
18 เดือน 50%
24 เดือน 60%
30 เดือน 70%
>36 เดือน ไม่รับต่อสัญญาฯ (ต้องซื้อซอฟต์แวร์ใหม่เท่านั้น)
หมายเหตุ

  • การต่ออายุสัญญาการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ จะต้องต่ออายุสัญญาทุกเครื่อง
  • ค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ขั้นต่ำ 500 บาท/ปี
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า