บริการสัญญาด้านการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ที่หมดระยะการรับประกันแล้ว เพื่อให้สามารถรองรับงานธุรกิจของคุณได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสะดุด

รายละเอียดการให้บริการ ลูกค้าอยู่ในสัญญาประกัน ลูกค้าหมดอายุสัญญาประกัน
1.การแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษา ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือ Remote Access
2.การ Upgrade Version Program
3.สิทธิ์ในการย้าย หรือเปลี่ยนเครื่อง 2 ครั้ง/ปี
4.บริการติดตั้ง อบรม หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ณ สถานที่ตั้งของลูกค้า (On site)
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี) 3,000 บาท/วัน
ต่างจังหวัด 4,000 บาท/วัน (ไม่รวมค่าเดินทาง และที่พัก)
5.บริการเซ็ตฟอร์ม
1,500 บาท/ฟอร์ม
6.บริการโอนข้อมูลเริ่มต้น (Master Files) เช่น ข้อมูลลูกค้า,สินค้า ฯลฯ
3,000 บาท/ครั้ง

ค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ 

  • 20% ของราคาซอฟต์แวร์ที่ซื้อต่อปี (ขั้นต่ำ 500 บาท/ปี)

กรณีไม่ต่อสัญญาการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ตามระยะเวลา

  • ขาดต่อสัญญา 6 เดือน คิดเพิ่ม 30% ในปีแรกและราคาปรกติในปีถัดๆ ไป
  • ขาดต่อสัญญา 1 ปี      คิดเพิ่ม 40% ในปีแรกและราคาปรกติในปีถัดๆ ไป
  • ขาดต่อสัญญา 2 ปี      คิดเพิ่ม 50% ในปีแรกและราคาปรกติในปีถัดๆ ไป
  • ขาดต่อสัญญา 3 ปี      ไม่รับต่อประกันทุกกรณี (ต้องซื้อซอฟต์แวร์ใหม่เท่านั้น)