ระบบสำรองข้อมูล (Cloud Backup)

ระบบสำรองข้อมูล (Cloud Backup)

ระบบสำรองข้อมูล (Cloud Backup) บริการสำรองข้อมูลขึ้นคลาวด์ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย โดยสามารถเรียกคืนข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการเมื่อคอมพิวเตอร์เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น เครื่องพัง ไฟไฟม้ น้ำท่วม โดนขโมย ลดความเสียหายของข้อมูลลงได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการวางแผนการสำรองข้อมูลโดยไปไว้บนคลาวด์ ก็นับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับการตัดสินใจ ราคา (Pricing) 990 บาท / 500MB / ปี หมายเหตุ หากขาดต่อสัญญาเกิน 1 เดือน ทางบริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลทิ้งทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Read more

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database)

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database)

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database) โซลูชั่นระดับพรีเมี่ยมสำหรับคุณ Security มี Firewall ป้องกันการเข้าถึง MS SQL Server เฉพาะจาก IP ที่กำหนดเท่านั้น High Availability รันอยู่บน Cloud server จำนวนหลายตัวบน Storage มากกว่า 1 ชุด Daily Backup ระบบสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอทุกวัน ราคา (Pricing) 2,990 บาท / กลุ่มข้อมูล(500MB) / ปี หมายเหตุ หากขาดต่อสัญญาเกิน 1 เดือน ทางบริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลทิ้งทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Read more

อัปเกรดรุ่นซอฟต์แวร์ (Upgrade Editions)

อัปเกรดรุ่นซอฟต์แวร์ (Upgrade Editions)

เงื่อนไข ลูกค้าต้องอยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน หรือต่อระยะเวลาการรับประกันต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ลูกค้าต้องอัปเกรดรุ่นซอฟต์แวร์ (Upgrade Editions) ทั้งหมดภายใต้อีเมล์เดียวกัน ลูกค้าสามารถ Refund ค่าซอฟต์แวร์ได้ 60% จากราคาที่ซื้อ (ยกเว้น Subscription Editions) ราคา ค่าบริการ 1,000 บาท

Read more

บริการเสริม อื่นๆ (Additional Services)

บริการเสริม อื่นๆ (Additional Services)

เงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดคิดอัตราค่าเดินทาง 5 บาท/กิโลเมตร สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด กรณีที่ค้างคืน ต้องจองที่พักให้กับเจ้าหน้าที่และแจ้งกับเราก่อนให้บริการ สำหรับอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลูกค้าต้องชำระเงินก่อนให้บริการ สำหรับลูกค้าที่หมดอายุสัญญาประกันแล้ว งดให้บริการทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Read more

สัญญาการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Maintenance Agreement)

สัญญาการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Maintenance Agreement)

บริการสัญญาด้านการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ที่หมดระยะการรับประกันแล้ว เพื่อให้สามารถรองรับงานธุรกิจของคุณได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสะดุด ค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ หมายเหตุ การต่ออายุสัญญาการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ จะต้องต่ออายุสัญญาทุกเครื่อง ค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ขั้นต่ำ 500 บาท/ปี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Read more