ระบบสำรองข้อมูล (Cloud Backup)

ระบบสำรองข้อมูล (Cloud Backup)

ระบบสำรองข้อมูล (Cloud Backup) บริการสำรองข้อมูลขึ้นคลาวด์ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย โดยสามารถเรียกคืนข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการเมื่อคอมพิวเตอร์เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น เครื่องพัง ไฟไฟม้ น้ำท่วม โดนขโมย ลดความเสียหายของข้อมูลลงได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการวางแผนการสำรองข้อมูลโดยไปไว้บนคลาวด์ ก็นับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับการตัดสินใจ ราคา (Pricing) 990 บาท / 500MB / ปี

Read more

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database)

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database)

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database) โซลูชั่นระดับพรีเมี่ยมสำหรับคุณ Security มี Firewall ป้องกันการเข้าถึง MS SQL Server เฉพาะจาก IP ที่กำหนดเท่านั้น High Availability รันอยู่บน Cloud server จำนวนหลายตัวบน Storage มากกว่า 1 ชุด Daily Backup ระบบสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอทุกวัน   ราคา (Pricing) 5,000 บาท / กลุ่มข้อมูล(500MB) / ปี 2,990 บาท / กลุ่มข้อมูล(500MB) / ปี

Read more

อัปเกรดรุ่นซอฟต์แวร์ (Upgrade Editions)

อัปเกรดรุ่นซอฟต์แวร์ (Upgrade Editions)

เงื่อนไข ลูกค้าต้องอยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน หรือต่อระยะเวลาการรับประกันต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ลูกค้าสามารถ Refund ค่าซอฟต์แวร์ได้ 60% จากราคาที่ซื้อ (ยกเว้น Subscription Editions) ราคา ค่าบริการ 1,000 บาท

Read more

บริการเสริม อื่นๆ (Additional Services)

บริการเสริม อื่นๆ (Additional Services)

เงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดคิดอัตราค่าเดินทาง 5 บาท/กิโลเมตร สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด กรณีที่ค้างคืน ต้องจองที่พักให้กับเจ้าหน้าที่และแจ้งกับเราก่อนให้บริการ สำหรับอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลูกค้าต้องชำระเงินก่อนให้บริการ สำหรับลูกค้าที่หมดอายุสัญญาประกันแล้ว งดให้บริการทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Read more

สัญญาการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Maintenance Agreement)

สัญญาการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Maintenance Agreement)

บริการสัญญาด้านการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ที่หมดระยะการรับประกันแล้ว เพื่อให้สามารถรองรับงานธุรกิจของคุณได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสะดุด ค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์  20% ของราคาซอฟต์แวร์ที่ซื้อต่อปี (ขั้นต่ำ 500 บาท/ปี)

Read more