บริการเสริม อื่นๆ (Additional Services)

บริการเสริม อื่นๆ (Additional Services)

เงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดคิดอัตราค่าเดินทาง 5 บาท/กิโลเมตร สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด กรณีที่ค้างคืน ต้องจองที่พักให้กับเจ้าหน้าที่และแจ้งกับเราก่อนให้บริการ สำหรับอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลูกค้าต้องชำระเงินก่อนให้บริการ สำหรับลูกค้าที่หมดอายุสัญญาประกันแล้ว งดให้บริการทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Read more