ฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database) โซลูชั่นระดับพรีเมี่ยมสำหรับคุณ

Security
มี Firewall ป้องกันการเข้าถึง MS SQL Server เฉพาะจาก IP ที่กำหนดเท่านั้น

High Availability
รันอยู่บน Cloud server จำนวนหลายตัวบน Storage มากกว่า 1 ชุด

Daily Backup
ระบบสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอทุกวัน

 

ราคา (Pricing)
5,000 บาท / กลุ่มข้อมูล(500MB) / ปี
2,990 บาท / กลุ่มข้อมูล(500MB) / ปี