เงื่อนไข
ลูกค้าต้องอยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน หรือต่อระยะเวลาการรับประกันต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ลูกค้าต้องอัปเกรดรุ่นซอฟต์แวร์ (Upgrade Editions) ทั้งหมดภายใต้อีเมล์เดียวกัน
ลูกค้าสามารถ Refund ค่าซอฟต์แวร์ได้ 60% จากราคาที่ซื้อ (ยกเว้น Subscription Editions)

ราคา
ค่าบริการ 1,000 บาท