“โครงการแจกฟรีโปรแกรมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)”
ผู้ประกอบการจะได้ใช้ซอฟต์แวร์จากบริษัทฯ ฟรี เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการลงทุนของผู้ประกอบการ หากนำไปใช้แล้วไม่เป็นที่พอใจก็ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

เงื่อนไขการขอรับสิทธิ์
1. เริ่มต้นใช้โปรแกรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 10 รายการ และต้องใช้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น
2. แชร์หน้านี้แบบสาธารณะ ที่หน้า facebook ของตนเอง
3. บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ฟรี 1 ครั้ง (500 บาท/ครั้ง)
4. บริการสอนการใช้งานซอฟต์แวร์ฟรี 1 ครั้ง (1000 บาท/ครั้ง)
5. บริการแก้ไขปัญหาหรือให้คำปรึกษาฟรี 3 เดือน (300/ครั้ง)
6. ย้ายหรือเปลี่ยนเครื่องไม่ได้ (500/ครั้ง)
7. ขอรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์/กิจการ เท่านั้น

ข้อจำกัดซอฟต์แวร์
1. ข้อมูลพนักงาน 1 รายการ
2. ข้อมูลผู้ถูกหักภาษี 100 รายการ
3. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่จำกัดรายการ (ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53)
4. กำหนดสิทธิ์การใช้งานไม่ได้

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์
1. กรอกแบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ฟรี (ด้านล่าง)
2. บริษัทฯ ตรวจสอบสิทธิ์ (ระยะเวลาดำเนินการ 1-5 วัน)
3. บริษัทฯ ส่งข้อมูลการติดตั้งและการเปิดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ให้ทางเมล์
4. นำข้อมูลที่ได้รับไปเปิดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)


แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ฟรี (กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยเท่านั้น)

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (*)

  บริษัท (*)

  ที่อยู่ (*)

  รหัสไปรษณีย์ (*)

  โทรศัพท์ (*)

  ชื่อผู้ติดต่อ (*)

  ชื่อเฟสบุค (*)

  อีเมล์ (ใช้สำหรับลงทะเบียนโปรแกรม) (*)

  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(PDF File) (*)

  วัตถุประสงค์การขอใช้ซอฟต์แวร์ฟรี (*)

  หมายเหตุ

  captcha


  **** สำหรับท่านที่กรอกแบบฟอร์มแล้วและไม่ได้รับเมล์ตอบกลับภายใน 5 วันทำการ ให้ทำการตรวจสอบในเมล์ขยะ(Junk Email) หรือ ติดต่อ 06-5585-9467 ****
  **** สำหรับลูกค้าที่ใช้ Hotmail ให้ตั้งค่าอีเมล์ info@compatbiz.com เป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย (Safe senders) ****