Brochure Manual Version History

โปรแกรมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกับพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำให้ประหยัดเวลา สวยงาม และลดความผิดพลาดในการจัดทำ โปรแกรมนี้ถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ซับซ้อน สามารถจัดทำรายงานยื่นภาษีส่งสรรพากรได้ทันที

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด (Professional Editions, Enterprise Editions)
 5. สามารถเก็บข้อมูลผู้ถูกหักภาษี เพื่อเรียกใช้ได้อย่างสะดวก
 6. สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่หัก ตามประเภทเงินจ่าย ได้เอง
 7. สามารถคำนวณการหักภาษี ตามประเภทเงินจ่าย ได้โดยอัตโนมัติ
 8. สามารถออกแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ทั้งตัวอักษร สี  ขนาดกระดาษ และแนวการพิมพ์ ได้ด้วยตัวเอง
 9. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ทั้งแบบเต็มรูป หรือแบบหยอดลงในแบบฟอร์มก็ได้
 10. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทีละใบ หรือ แบบต่อเนื่องหลายๆ ใบพร้อมๆ กันได้
 11. สามารถพิมพ์แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก, ภ.ง.ด.3 ,ภ.ง.ด.53 ได้
 12. สามารถส่งออกข้อมูล (Export) เป็นรูปแบบเอกสาร PDF HTML MHT RTF CSV Text Image หรือแม้แต่ รูปแบบที่ใช้กับ โปรแกรม Excel อย่าง ไฟล์ตระกูล XLS และ XLSX ได้
 13. สามารถยื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้
 14. กำหนดรูปแบบการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 15. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด
 16. รายงาน …
  • รายงานใบหน้า ภ.ง.ด.
  • รายงานใบแนบ ภ.ง.ด.
  • รายงานยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
  • รายงานบัญชีพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • รายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 4 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

กำหนดบริษัท

กำหนดเลขที่เอกสาร

การตั้งค่าระบบ

รหัสพนักงาน

รหัสผู้ถูกหักภาษี

รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วิเคราะห์ข้อมูล (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

ออกแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รายงาน (Reports)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใบหน้า ภ.ง.ด.3

ใบหน้า ภ.ง.ด.53

ใบแนบ ภ.ง.ด.3

ใบแนบ ภ.ง.ด.53

บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **
** เปิดใช้งานหรือยกเลิกใบอนุญาต จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 3,990.00 4,269.30 4,149.60
2 7,180.00 7,682.60 7,467.20
3 10,170.00 10,881.90 10,576.80
4 12,760.00 13,653.20 13,270.40
5 14,960.00 16,007.20 15,558.40

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 6,990.00 7,479.30 7,269.60
2 12,580.00 13,460.60 13,083.20
3 17,820.00 19,067.40 18,532.80
4 22,360.00 23,925.20 23,254.40
5 26,200.00 28,034.00 27,248.00
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **


เงื่อนไขราคาสำหรับ Subscription Editions

 • หากขาดการต่ออายุบริการแล้วและต้องการต่ออายุใหม่ จะต้องจ่ายราคาในปัจจุบันที่มีอยู่ในขณะนั้น
 • ถ้าต่ออายุก่อนที่จะหมดอายุบริการ จะยังคงใช้ราคาเดิมที่ใช้ก่อนหน้านี้
 • หากต้องการเปลี่ยนโปรโมชั่น จะต้องรอระยะเวลา 30 วันหลังจากหมดอายุบริการ

เวอร์ชั่นทดลอง (Trial version)