โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด สามารถกำหนดขนาดและออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้ เครื่องหมายการค้าได้เอง
สามารถพิมพ์ทีละรายการ, นำเข้าจากไฟล์ Excel, สร้างแบบลำดับต่อเนื่อง หรือสร้างแบบสุ่ม ก็สามารถทำได้

คุณสมบัติและความสามารถของ

 • รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 • สามารถนำเข้าข้อมูลจาก MS Excel เข้าสู่โปรแกรมได้
 • สามารถสร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติแบบลำดับต่อเนื่องได้
 • สามารถสร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติแบบสุ่มได้ โดยที่ไม่ซ้ำกันเลย
 • สามารถออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้ เครื่องหมายการค้าได้ด้วยตัวเอง
 • รองรับบาร์โค้ดหนึ่งมิติ
  • Codabar
  • Code 11 (USD-8)
  • Code 128
  • Code 39 (USD-3)
  • Code 39 Extended
  • Code 93
  • Code 93 Extended
  • Deutsche Post Leitcode
  • Deutsche Post Identcode
  • EAN 8
  • EAN 13
  • GS1-128 – EAN-128 (UCC)
  • GS1 – DataBar
  • Industrial 2 of 5
  • Intelligent Mail Package
  • Interleaved 2 of 5
  • Matrix 2 of 5
  • MSI – Plessey
  • Pharmacode
  • PostNet
  • SSCC
  • UPC Shipping Container Symbol (ITF-14)
  • UPC Supplemental 2
  • UPC Supplemental 5
  • UPC-A
  • UPC-E0
  • UPC-E1
 • รองรับบาร์โค้ดสองมิติ
  • ECC200 – Data Matrix
  • GS1- Data Matrix
  • Intelligent Mail
  • PDF417
  • QR Code

ความต้องการของระบบ

 • Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

ตัวอย่างหน้าจอ

การสร้างบาร์โค้ด (บันทึกเอง)

การสร้างบาร์โค้ด (บันทึกเอง)

การสร้างบาร์โค้ด (นำเข้าจากไฟล์ Excel)

การสร้างบาร์โค้ด (นำเข้าจากไฟล์ Excel)

การสร้างบาร์โค้ด (อัตโนมัติแบบลำดับ)

การสร้างบาร์โค้ด (อัตโนมัติแบบลำดับ)

การสร้างบาร์โค้ด (อัตโนมัติแบบสุ่ม)

การสร้างบาร์โค้ด (อัตโนมัติแบบสุ่ม)

ตัวอย่างการพิมพ์บาร์โค้ด

ตัวอย่างการพิมพ์บาร์โค้ด

การออกแบบบาร์โค้ด

การออกแบบบาร์โค้ด


เงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม

 • โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจกฟรีไม่มีบริการเสริมใดๆ (หากต้องการบริการเพิ่มเติมคิดครั้งละ 100 บาท)
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Download “Barcode Express”

Barcode%20Express.zip – Downloaded 953 times –