เงื่อนไขและการรับประกัน

  1. กรณีที่โปรแกรมมีข้อบกพร่อง ที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ เกิดจากโปรแกรมทำงานผิดพลาด จะดำเนินการแก้ไขให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. ลูกค้าสามารถปรับปรุงเวอร์ชัน (Upgrade) ได้ฟรีตลอดชีพ
  3. หากต้องการให้ออกไปติดตั้ง สอนการใช้งาน หรือ แก้ปัญหา ณ.สถานที่ตั้งของลูกค้า (On site) จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม (เริ่มต้นที่ 3,000 บาท)
  4. หากเกิดปัญหา หรือ ข้อสงสัย สามารถสอบถามการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ รีโมทผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ภายในระยะเวลาการรับประกัน)
  5. หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เริ่มต้นที่ 3,000 บาท)
  6. การฝึกอบรมซอฟต์แวร์ (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง) เกินจากนี้คิดค่าบริการ 1,000 บาท/ครั้ง
  7. สิทธิ์ในการติดตั้ง ย้าย หรือเปลี่ยนเครื่อง 2 ครั้ง/ปี (ภายในระยะเวลาการรับประกัน) เกินจากนี้คิดค่าบริการ 500 บาท/ครั้ง *
   หากดำเนินการเองสามารถติดตั้ง ย้าย หรือเปลี่ยนเครื่องได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เครื่องที่ถูกย้ายไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก)
  8. สิทธิ์ในการขอข้อมูลการลงทะเบียนใหม่ 2 ครั้ง/ปี (ภายในระยะเวลาการรับประกัน) เกินจากนี้คิดค่าบริการ 500 บาท/ครั้ง *
  9. สิทธิ์ในการขอเปลี่ยนอีเมล์การลงทะเบียน 2 ครั้ง/ปี (ภายในระยะเวลาการรับประกัน) เกินจากนี้คิดค่าบริการ 500 บาท/ครั้ง *
  10. ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ยกเว้น Enterprise Editions จะรับประกันตลอดชีพ)
  11. หากต้องการต่อระยะเวลาการประกัน ชำระเพียง 20% ของราคาซอฟต์แวร์ที่ซื้อต่อปี (ขั้นต่ำ 500 บาท/ปี)
  12. ลิขสิทธิ์โปรแกรมเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะบุคคลหรือกิจการไม่สามารถโอนย้ายลิขสิทธิ์ได้ (ยึดตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและรหัสสาขา)

* Enterprise Editions ใช้จำนวนครั้งสะสมรวมทั้งหมด (หากเกินจำนวนครั้งที่กำหนด มีค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราปกติ)
* ปัญหาที่เกิดจาก วินโดว์, อุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบเครื่อข่าย, Microsoft SQL Server หรือโปรแกรมอื่นใดที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ