Brochure Manual


โปรแกรมใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย (Voucher System) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับควบคุมการรับเงิน/จ่ายเงิน ของกิจการ สามารถออกแบบฟอร์มได้ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด (Professional Editions, Enterprise Editions)
 5. สามารถนำเข้าข้อมูลลูกค้า, ผู้ขาย, พนักงาน, แผนก, โครงการ, ธนาคาร, บัญชีธนาคาร ที่มีอยู่แล้ว จาก MS Excel เข้าสู่โปรแกรมได้
 6. สามารถบันทึกใบสำคัญรับได้ (เงินสด, เงินโอน, เช็ค)
 7. สามารถบันทึกใบสำคัญจ่ายได้ (เงินสด, เงินโอน, เช็ค)
 8. สามารถพิมพ์ฟอร์มทีละใบ หรือ แบบต่อเนื่องหลายๆ ใบพร้อมๆ กันได้
 9. สามารถออกแบบรูปแบบฟอร์มได้ด้วยตัวเอง
 10. สามารถส่งออกข้อมูล (Export) เป็นรูปแบบเอกสาร PDF HTML MHT RTF CSV Text Image หรือแม้แต่ รูปแบบที่ใช้กับ โปรแกรม Excel อย่าง ไฟล์ตระกูล XLS และ XLSX ได้
 11. กำหนดรูปแบบการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 12. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 4 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

กำหนดบริษัท

กำหนดเลขที่เอกสาร

รหัสลูกค้า

รหัสผู้ขาย


ใบสำคัญรับ (General)

ใบสำคัญรับ (Payment)


ใบสำคัญจ่าย (General)

ใบสำคัญจ่าย (Payment)


ออกแบบฟอร์ม

ฟอร์มใบสำคัญรับ

ฟอร์มใบสำคัญจ่าย

รายงาน (Reports)

รายงานใบสำคัญรับ

รายงานใบสำคัญจ่าย

รายงานสรุปใบสำคัญรับ/จ่าย

รายงานสรุปใบสำคัญรับ/จ่าย

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 1,590.00 1,701.30 1,653.60
2 2,860.00 3,060.20 2,974.40
3 4,050.00 4,333.50 4,212.00
4 5,090.00 5,446.30 5,293.60
5 5,960.00 6,377.20 6,198.40

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 2,590.00 2,771.30 2,693.60
2 4,660.00 4,986.20 4,846.40
3 6,600.00 7,062.00 6,864.00
4 8,290.00 8,870.30 8,621.60
5 9,710.00 10,389.70 10,098.40
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **

สิ่งที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น (Version History)

เวอร์ชั่น 2.6.0 (Release 27-06-2020)

 • เพิ่มเติม ตัวเลือกหลายรายการของหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • เพิ่มเติม การแสดงติดตามแถว (Appearance Hot Tracked Row) ของหน้าจอแสดงรายการ
 • ปรับปรุง ข้อมูลเริ่มต้นและข้อมูลตัวอย่างใหม่
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.5.1 (Release 23-05-2020)

 • ปรับปรุง คู่มือการใช้งาน
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.5.0 (Release 05-05-2020)

 • เพิ่มเติม การตั้งค่าระบบ/จำนวนเงินอัตโนมัติ (ใบสำคัญรับ)
 • เพิ่มเติม การตั้งค่าระบบ/จำนวนเงินอัตโนมัติ (ใบสำคัญจ่าย)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.2.0 (Release 17-09-2019)

 • ปรับปรุง เมนูป๊อปอัพหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.1.4 (Release 20-07-2019)

 • เพิ่มเติม เมนูป๊อปอัพหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.1.0 (Release 01-07-2019)

 • เพิ่มเติม สามารถถ่ายภาพจากกล้องเว็ปแคมได้
 • เพิ่มเติม สามารถแก้ไขรูปภาพได้ (Crop, Desaturate, Adjust Colors,Miror,Rotate)
 • ปรับปรุง การออกแบบฟอร์ม (Form Designer)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.0.1 (Release 21-05-2019)

 • เพิ่มเติม การพิมพ์แบบมีสำเนาเอกสาร (ใบสำคัญรับ)
 • เพิ่มเติม การพิมพ์แบบมีสำเนาเอกสาร (ใบสำคัญจ่าย)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.0.0 (Release 06-05-2019)

 • ปรับปรุง เปลี่ยนไปใช้ SQL Server 2014
 • ปรับปรุง การเปิดใช้งานใบอนุญาต (Activate license)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ถอนการติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่า
2. ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ (ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ได้รับตอนสั่งซื้อหรือหน้าเว็ป)
3. ติดตั้ง SMO จะอยู่ภายในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Tools\Shared Management Objects
โดยให้ทำการติดตั้ง SQLSysClrTypes และ SharedManagementObjects ตามลำดับ 

เวอร์ชั่น 1.0.3 (Release 02-04-2019)

 • เพิ่มเติม การสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่ (ข้อมูลตัวอย่าง)
 • แก้ไข การตรวจสอบข้อมูลซ้ำ (ชื่อผู้ขาย)
 • แก้ไข การตรวจสอบข้อมูลซ้ำ (ชื่อลูกค้า)

เวอร์ชั่น 1.0.1 (Release 28-03-2019)

 • เพิ่มเติม รายงานใบสำคัญรับ
 • เพิ่มเติม รายงานใบสำคัญจ่าย
 • เพิ่มเติม รายงานสรุปใบสำคัญรับ/จ่าย
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่นทดลอง (Trial version)