Brochure Manual

โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT System) เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด (Professional Editions, Enterprise Editions)
 5. สามารถนำเข้าข้อมูลลูกค้า, ผู้ขาย, พนักงาน ที่มีอยู่แล้ว จาก MS Excel เข้าสู่โปรแกรมได้
 6. สามารถบันทึกรายการภาษีซื้อได้
 7. สามารถบันทึกรายการภาษีขายได้
 8. สามารถออกแบบรูปแบบฟอร์ม ภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภพ.30 และใบแนบ ภ.พ.30 ได้ด้วยตัวเอง
 9. สามารถส่งออกข้อมูล (Export) เป็นรูปแบบเอกสาร PDF HTML MHT RTF CSV Text Image หรือแม้แต่ รูปแบบที่ใช้กับ โปรแกรม Excel อย่าง ไฟล์ตระกูล XLS และ XLSX ได้
 10. สามารถยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
 11. กำหนดรูปแบบการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 12. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด
 13. รายงาน …
  • รายงานภาษีซื้อ
  • รายงานภาษีขาย
  • รายงาน ภ.พ.30
  • รายงาน ใบแนบ ภ.พ.30
  • ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 4 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

กำหนดบริษัท

รหัสลูกค้า

รหัสผู้ขาย


ภาษีขาย

ภาษีซื้อ

รายงาน (Reports)

รายงานภาษีขาย

รายงานภาษีซื้อ

ภ.พ.30

ใบแนบ ภ.พ.30

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 1,590.00 1,701.30 1,677.45
2 2,860.00 3,060.20 3,017.30
3 4,050.00 4,333.50 4,272.75
4 5,090.00 5,446.30 5,369.95
5 5,960.00 6,377.20 6,287.80

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 2,590.00 2,771.30 2,732.45
2 4,660.00 4,986.20 4,916.30
3 6,600.00 7,062.00 6,963.00
4 8,290.00 8,870.30 8,745.95
5 9,710.00 10,389.70 10,244.05
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **

สิ่งที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น (Version History)

เวอร์ชั่น 1.3.1 (Release 25-06-2020)

 • เพิ่มเติม ตัวเลือกหลายรายการของหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • เพิ่มเติม การแสดงติดตามแถว (Appearance Hot Tracked Row) ของหน้าจอแสดงรายการ
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.2.5 (Release 22-05-2020)

 • ปรับปรุง คู่มือการใช้งาน
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.2.3 (Release 15-03-2020)

 • เพิ่มเติม การนำเข้าข้อมูลภาษีขายจากโปรแกรมระบบงานขาย (Sale Order)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.1.2 (Release 10-12-2019)

 • เพิ่มเติม ตัวเลือกแสดงยอดภาษีชำระเกินยกมา (ภ.พ.30)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่นทดลอง (Trial version)