ฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database)

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database)

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database) โซลูชั่นระดับพรีเมี่ยมสำหรับคุณ Security มี Firewall ป้องกันการเข้าถึง MS SQL Server เฉพาะจาก IP ที่กำหนดเท่านั้น High Availability รันอยู่บน Cloud server จำนวนหลายตัวบน Storage มากกว่า 1 ชุด Daily Backup ระบบสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอทุกวัน ราคา (Pricing) 2,990 บาท / กลุ่มข้อมูล(500MB) / ปี หมายเหตุ หากขาดต่อสัญญาเกิน 1 เดือน ทางบริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลทิ้งทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Read more