อัปเกรดรุ่นซอฟต์แวร์ (Upgrade Editions)

อัปเกรดรุ่นซอฟต์แวร์ (Upgrade Editions)

เงื่อนไข ลูกค้าต้องอยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน หรือต่อระยะเวลาการรับประกันต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ลูกค้าต้องอัปเกรดรุ่นซอฟต์แวร์ (Upgrade Editions) ทั้งหมดภายใต้อีเมล์เดียวกัน ลูกค้าสามารถ Refund ค่าซอฟต์แวร์ได้ 60% จากราคาที่ซื้อ (ยกเว้น Subscription Editions) ราคา ค่าบริการ 1,000 บาท

Read more