สัญญาการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Maintenance Agreement)

สัญญาการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Maintenance Agreement)

บริการสัญญาด้านการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ที่หมดระยะการรับประกันแล้ว เพื่อให้สามารถรองรับงานธุรกิจของคุณได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสะดุด ค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ หมายเหตุ การต่ออายุสัญญาการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ จะต้องต่ออายุสัญญาทุกเครื่อง ค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ขั้นต่ำ 500 บาท/ปี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Read more