สัญญาการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Maintenance Agreement)

สัญญาการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Maintenance Agreement)

บริการสัญญาด้านการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ที่หมดระยะการรับประกันแล้ว เพื่อให้สามารถรองรับงานธุรกิจของคุณได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสะดุด ค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ หมายเหตุ ต่อสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ล่วงหน้าก่อนหมดอายุ แถมฟรี 1 เดือน (ยกเว้นลูกค้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ แต่ไม่นำส่ง) ค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ขั้นต่ำ 500 บาท/ปี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Read more