สัญญาการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Maintenance Agreement)

สัญญาการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Maintenance Agreement)

บริการสัญญาด้านการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ที่หมดระยะการรับประกันแล้ว เพื่อให้สามารถรองรับงานธุรกิจของคุณได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสะดุด ค่าสัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์  20% ของราคาซอฟต์แวร์ที่ซื้อต่อปี (ขั้นต่ำ 500 บาท/ปี) ตั้งแต่วันที่ 01/05/2564 จะมีการปรับอัตราการต่อสัญญาใหม่ ดังนี้

Read more