Brochure Manual

โปรแกรมระบบงานขาย (Sale Order) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานขายและสต็อกสินค้า ทำให้การทำงานด้านเอกสารต่างๆ เป็นไปได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น
เช่น ใบเสนอราคา, ใบรับมัดจำ, ใบขายสด, ใบขายเชื่อ, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด (Professional Editions, Enterprise Editions)
 5. กำหนด การ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ
 6. กำหนด ประเภทสินค้า,กลุ่มสินค้า,ยี่ห้อสินค้า,รุ่นสินค้า,ขนาดสินค้า,สีสินค้า ได้
 7. กำหนด วันที่ส่งของ,สถานที่ส่งของ,เขตการขาย,แผนก,โครงการ,พนักงานขาย,ขนส่งโดย ได้
 8. กำหนด ส่วนลดได้หลายชั้นตามต้องการ เช่น 10%,2%,500 ทั้งส่วนลดรายการและส่วนลดท้ายบิล
 9. กำหนด ราคาขายได้ 10 ลำดับ
 10. กำหนด จำนวนวันเครดิตของลูกค้าได้
 11. รองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี (Include VAT) และราคาแยกภาษี (Exclude VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 12. รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา/ขายไป ธุรกิจบริการ (รองรับภาษีไม่ถึงกำหนด)
 13. สามารถรับชำระเงินเป็นเงินสด เช็ค หรือ เงินโอน ได้
 14. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์ม เสนอราคา, รับมัดจำ, ขายสด, ขายเชื่อ, เพิ่มหนี้, ลดหนี้, วางบิล, รับชำระหนี้ ได้เองตามต้องการ
 15. สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน รายปี ได้
 16. รองรับระบบสต็อกสินค้า เช่น ยอดยกมา, รับสินค้า, เบิกสินค้า, ปรับปรุงสินค้า
 17. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด
 18. รายงาน …
  • ระบบงานขาย
   • รายงานเสนอราคา
   • รายงานรับมัดจำ
   • รายงานขายสด
   • รายงานขายเชื่อ
   • รายงานเพิ่มหนี้
   • รายงานลดหนี้
   • รายงานวางบิล
   • รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
   • รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
   • รายงานสรุปยอดขายประจำปี
   • รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน
   • รายงานใบส่งของค้างชำระ
   • รายงานใบส่งของครบกำหนดชำระ
   • รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามลูกค้า
   • รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามพนักงานขาย
   • รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามสินค้า
   • รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามลูกค้า
   • รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามพนักงานขาย
   • รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามสินค้า
  • ระบบสินค้าคงคลัง
   • รายงานยอดยกมา
   • รายงานรับสินค้า
   • รายงานเบิกสินค้า
   • รายงานปรับปรุงสินค้า
   • รายงานสินค้าคงเหลือ
   • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
   • รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า
   • รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า
   • รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
   • รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด
   • รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 4 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

กำหนดบริษัท

การตั้งค่าระบบ

กำหนดเลขที่อัตโนมัติ

รหัสพนักงาน

รหัสลูกค้า

รหัสสินค้า

รหัสสินค้า (รูปภาพ)

เสนอราคา

ขายเชื่อ

รับชำระหนี้

รับสินค้า

ออกแบบฟอร์ม

รายงาน (Reports)

รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามสินค้า

รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามลูกค้า

รายงานใบส่งของค้างชำระ (แบบสรุป)

รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน

รายงานภาษีขาย

รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า (เฉพาะรายการที่เคลื่อนไหว)

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า

รายงานสินค้าคงเหลือ (แสดงต้นทุน)

รายงานสินค้าคงเหลือ

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 5,990.00 6,409.30 6,229.60
2 10,780.00 11,534.60 11,211.20
3 15,270.00 16,338.90 15,880.80
4 19,160.00 20,501.20 19,926.40
5 22,450.00 24,021.50 23,348.00

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 8,990.00 9,619.30 9,349.60
2 16,180.00 17,312.60 16,827.20
3 22,920.00 24,524.40 23,836.80
4 28,760.00 30,773.20 29,910.40
5 33,700.00 36,059.00 35,048.00
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **

สิ่งที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น (Version History)

เวอร์ชั่น 4.7.0 (Release 07-07-2020)

 • เพิ่มเติม ตัวเลือกหลายรายการของหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • เพิ่มเติม การแสดงติดตามแถว (Appearance Hot Tracked Row) ของหน้าจอแสดงรายการ
 • ปรับปรุง ข้อมูลเริ่มต้นและข้อมูลตัวอย่างใหม่
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.6.3 (Release 24-05-2020)

 • ปรับปรุง คู่มือการใช้งาน
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.6.2 (Release 09-05-2020)

 • ปรับปรุง หน้าจอวางบิล (แสดงรายการค้างชำระ Show All, Last Month, Last Week, Date Range)
 • ปรับปรุง หน้าจอรับชำระหนี้ (แสดงรายการค้างชำระ Show All, Last Month, Last Week, Date Range)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.5.5 (Release 30-03-2020)

 • เพิ่มเติม หัก ณ ที่จ่าย 1.5% (ประกาศกรมสรรพากร)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.5.4 (Release 15-03-2020)

 • เพิ่มเติม การส่งออกข้อมูลภาษีขายไปยังโปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT System)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.5.1 (Release 23-01-2020)

 • เพิ่มเติม ปุ่มแสดงสินค้าคงเหลือ (หน้าจอทำรายการ)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.5.0 (Release 06-01-2020)

 • ปรับปรุง หน้าแรก (Home)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.3.0 (Release 15-09-2019)

 • ปรับปรุง เมนูป๊อปอัพหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.2.0 (Release 31-07-2019)

 • เพิ่มเติม ลูกค้า – ข้อความแจ้งเตือน (Warning Message)
 • เพิ่มเติม ผู้ขาย – ข้อความแจ้งเตือน (Warning Message)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.1.9 (Release 20-07-2019)

 • เพิ่มเติม เมนูป๊อปอัพหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.1.3 (Release 01-07-2019)

 • เพิ่มเติม สามารถถ่ายภาพจากกล้องเว็ปแคมได้
 • เพิ่มเติม สามารถแก้ไขรูปภาพได้ (Crop, Desaturate, Adjust Colors,Miror,Rotate)
 • ปรับปรุง การออกแบบฟอร์ม (Form Designer)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.0.4 (Release 18-06-2019)

 • ปรับปรุง การคำนวณต้นทุนสินค้า (ตรวจสอบไม่ระบุจำนวนสินค้า)
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มใบวางบิล
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.0.0 (Release 06-05-2019)

 • ปรับปรุง เปลี่ยนไปใช้ SQL Server 2014
 • ปรับปรุง การเปิดใช้งานใบอนุญาต (Activate license)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ถอนการติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่า
2. ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ (ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ได้รับตอนสั่งซื้อหรือหน้าเว็ป)
3. ติดตั้ง SMO จะอยู่ภายในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Tools\Shared Management Objects
โดยให้ทำการติดตั้ง SQLSysClrTypes และ SharedManagementObjects ตามลำดับ 

เวอร์ชั่น 3.5.2 (Release 09-04-2019)

 • เพิ่มเติม รายการฟิลด์ในแบบฟอร์ม (CreateByEmpCode,CreateByEmpName,CreateDate,ModifyByEmpCode,ModifyByEmpName,ModifyDate)
 • เพิ่มเติม คีย์ลัดจำนวนเงินอัตโนมัติ (F9) ในหน้าจอรับมัดจำ, ขายสด, รับชำระหนี้
 • ปรับปรุง การออกแบบฟอร์ม (Form Designer)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.4.3 (Release 18-01-2019)

 • เพิ่มเติม การกู้คืนรหัสผ่าน (Password Recovery)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.4.0 (Release 21-11-2018)

 • ปรับปรุง หน้าจอการพิมพ์แบบฟอร์ม
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.3.0 (Release 11-09-2018)

 • เพิ่มเติม ค่าเริ่มต้นลูกค้า (ประเภท)
 • เพิ่มเติม ค่าเริ่มต้นลูกค้า (จำนวนวันเครดิต)
 • เพิ่มเติม ค่าเริ่มต้นลูกค้า (ระดับราคาขาย)
 • เพิ่มเติม ค่าเริ่มต้นผู้ขาย (ประเภท)
 • เพิ่มเติม ค่าเริ่มต้นผู้ขาย (จำนวนวันเครดิต)
 • เพิ่มเติม ค่าเริ่มสินค้า (สินค้าคุมสต็อก)
 • เพิ่มเติม ค่าเริ่มสินค้า (สินค้าคิดภาษี)
 • เพิ่มเติม ค่าเริ่มสินค้า (สินค้ามีทะเบียน/รับประกัน)
 • เพิ่มเติม ค่าเริ่มสินค้า (ระยะเวลารับประกัน)
 • เพิ่มเติม การพิมพ์อัตโนมัติ (ซื้อ)
 • เพิ่มเติม การพิมพ์อัตโนมัติ (ขาย)
 • เพิ่มเติม การพิมพ์อัตโนมัติ (สินค้าคงคลัง)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.2.5 (Release 20-08-2018)

 • เพิ่มเติม ปริมาณสั่งซื้อสินค้า
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.2.0 (Release 18-06-2018)

 • เพิ่มเติม การพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า
 • ปรับปรุง หน้าจอขอซื้อ (รองรับบาร์โค้ด)
 • ปรับปรุง หน้าจอสั่งซื้อ (รองรับบาร์โค้ด)
 • ปรับปรุง หน้าจอยอดยกมา (เพิ่มรายการสินค้าจากไฟล์)
 • ปรับปรุง หน้าจอรับสินค้า (เพิ่มรายการสินค้าจากไฟล์)
 • ปรับปรุง หน้าจอเบิกสินค้า (เพิ่มรายการสินค้าจากไฟล์)
 • ปรับปรุง หน้าจอปรับปรุงสินค้า (เพิ่มรายการสินค้าจากไฟล์)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.1.0 (Release 04-06-2018)

 • เพิ่มเติม ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
 • เพิ่มเติม การล้างข้อมูล (Clear Transactions)
 • เพิ่มเติม ระบบบาร์โค้ด ขาย,รับเข้า,จ่ายออก ฯลฯ
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มเสนอราคา (รูปภาพสินค้า)
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มขายสด (รูปภาพสินค้า)
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มขายเชื่อ (รูปภาพสินค้า)
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มเพิ่มหนี้ (รูปภาพสินค้า)
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มลดหนี้ (รูปภาพสินค้า)
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (รูปภาพสินค้า)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.4.1 (Release 19-03-2018)

 • ปรับปรุง การกำหนดแบบพิมพ์ (สำเนาเอกสาร)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.3.1 (Release 14-01-2018)

 • ปรับปรุง การกำหนดราคาขาย
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.3.0 (Release 22-12-2017)

 • ปรับปรุง แบบฟอร์มเสนอราคา
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มรับมัดจำ
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มขายสด
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มขายเชื่อ
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มเพิ่มหนี้
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มลดหนี้
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มวางบิล
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มรับชำระหนี้

เวอร์ชั่น 2.2.1 (Release 27-11-2017)

 • แก้ไข การแสดงมูลค่าเดิม (ใบเพิ่มหนี้)
 • แก้ไข การแสดงมูลค่าเดิม (ใบลดหนี้)

เวอร์ชั่น 2.0.0 (Release 11-07-2017)

 • เพิ่มเติม บันทึกประวัติการใช้ (Application Logs)
 • ปรับปรุง ใช้ Microsoft .NET Framework 4.6.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ให้ดีขึ้น
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.9.1 (Release 05-06-2017)

 • เพิ่มเติม เครื่องมือ (SQL Server Express Service)
 • ปรับปรุง ชุดติดตั้งใหม่ (QuickSupport)

เวอร์ชั่น 1.8.0 (Release 20-05-2017)

 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มเสนอราคา (อธิบายรายการ)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มขายสด (อธิบายรายการ)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มขายเชื่อ (อธิบายรายการ)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มเพิ่มหนี้ (อธิบายรายการ)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มลดหนี้ (อธิบายรายการ)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มรับชำระหนี้ (ใบส่งของ)(อธิบายรายการ)

เวอร์ชั่น 1.7.0 (Release 06-04-2017)

 • เพิ่มเติม การตรวจสอบ Server Collation ก่อนการสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.6.0 (Release 21-03-2017)

 • เพิ่มเติม ตัวกรองรูปแบบ Excel
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.5.4 (Release 25-12-2016)

 • เพิ่มเติม การกำหนดสิทธิ์แสดงหน้าจอหลัก (Home)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.5.0 (Release 26-10-2016)

 • เพิ่มเติม การพิมพ์ฟอร์มแบบมีสำเนา (สูงสุด 9 สำเนา)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.3.4 (Release 09-09-2016)

 • แก้ไข รายงานภาษีขาย (แสดงยอดลดหนี้ไม่ถูกต้อง)

เวอร์ชั่น 1.3.1 (Release 16-08-2016)

 • ปรับปรุง Find Panel
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.3.0 (Release 24-07-2016)

 • ปรับปรุง แบบฟอร์มเสนอราคา
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มรับมัดจำ
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มขายสด
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มขายเชื่อ
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มเพิ่มหนี้
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มลดหนี้
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มวางบิล
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มรับชำระหนี้
 • ปรับปรุง หน้าจอกำหนดเงื่อนไขการสั่งพิมพ์รายงาน

เวอร์ชั่น 1.2.4 (Release 06-06-2016)

 • เพิ่มเติม รายงานภาษีขาย
 • เพิ่มเติม พิมพ์ซองจดหมาย (หน้าจอลูกค้า)
 • เพิ่มเติม พิมพ์ซองจดหมาย (หน้าจอเสนอราคา)
 • เพิ่มเติม พิมพ์ซองจดหมาย (หน้าจอรับมัดจำ)
 • เพิ่มเติม พิมพ์ซองจดหมาย (หน้าจอขายสด)
 • เพิ่มเติม พิมพ์ซองจดหมาย (หน้าจอขายเชื่อ)
 • เพิ่มเติม พิมพ์ซองจดหมาย (หน้าจอเพิ่มหนี้)
 • เพิ่มเติม พิมพ์ซองจดหมาย (หน้าจอลดหนี้)
 • เพิ่มเติม พิมพ์ซองจดหมาย (หน้าจอวางบิล)
 • เพิ่มเติม พิมพ์ซองจดหมาย (หน้าจอรับชำระหนี้)
 • เพิ่มเติม ข้อมูลตัวอย่าง

เวอร์ชั่น 1.2.1 (Release 29-05-2016)

 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มเสนอราคา (แบบหยอดลงฟอร์ม)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มรับมัดจำ (แบบหยอดลงฟอร์ม)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มขายสด (แบบหยอดลงฟอร์ม)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มขายเชื่อ (แบบหยอดลงฟอร์ม)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มเพิ่มหนี้ (แบบหยอดลงฟอร์ม)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มลดหนี้ (แบบหยอดลงฟอร์ม)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มวางบิล (แบบหยอดลงฟอร์ม)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มรับชำระหนี้ (แบบหยอดลงฟอร์ม)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มรับชำระหนี้ (ใบส่งของ)(แบบเต็มรูป)
 • เพิ่มเติม ต้นแบบฟอร์มรับชำระหนี้ (ใบส่งของ)(แบบหยอดลงฟอร์ม)

เวอร์ชั่น 1.1.3 (Release 10-05-2016)

 • เพิ่มเติม คอลัมน์ตัดชำระ?(Full, Partial) (หน้าจอรายการ รับมัดจำ)
 • เพิ่มเติม คอลัมน์ชำระเงิน?(Full, Partial) (หน้าจอรายการ ขายเชื่อ)
 • เพิ่มเติม คอลัมน์ชำระเงิน?(Full, Partial) (หน้าจอรายการ เพิ่มหนี้)
 • เพิ่มเติม คอลัมน์ชำระเงิน?(Full, Partial) (หน้าจอรายการ ลดหนี้)
 • เพิ่มเติม คอลัมน์ชำระเงิน?(Full, Partial) (หน้าจอรายการ วางบิล)

เวอร์ชั่น 1.1.2 (Release 09-05-2016)

 • เพิ่มเติม รายงานใบส่งของค้างชำระ
 • เพิ่มเติม รายงานใบส่งของครบกำหนดชำระ
 • เพิ่มเติม รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามลูกค้า
 • เพิ่มเติม รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามพนักงานขาย
 • เพิ่มเติม รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามสินค้า
 • เพิ่มเติม รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามลูกค้า
 • เพิ่มเติม รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามพนักงานขาย
 • เพิ่มเติม รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามสินค้า

เวอร์ชั่น 1.1.0 (Release 06-05-2016)

 • เพิ่มเติม รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
 • เพิ่มเติม รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
 • เพิ่มเติม รายงานสรุปยอดขายประจำปี
 • เพิ่มเติม รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน

เวอร์ชั่น 1.0.8 (Release 03-05-2016)

 • เพิ่มเติม รายงานเสนอราคา
 • เพิ่มเติม รายงานรับมัดจำ
 • เพิ่มเติม รายงานขายสด
 • เพิ่มเติม รายงานขายเชื่อ
 • เพิ่มเติม รายงานเพิ่มหนี้
 • เพิ่มเติม รายงานลดหนี้
 • เพิ่มเติม รายงานวางบิล
 • เพิ่มเติม รายงานรับชำระหนี้
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.0.6 (Release 23-04-2016)

 • เพิ่มเติม Document Flow เสนอราคา
 • เพิ่มเติม Document Flow รับมัดจำ
 • เพิ่มเติม Document Flow ขายสด
 • เพิ่มเติม Document Flow ขายเชื่อ
 • เพิ่มเติม Document Flow เพิ่มหนี้
 • เพิ่มเติม Document Flow ลดหนี้
 • เพิ่มเติม Document Flow วางบิล

เวอร์ชั่นทดลอง (Trial version)