โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย,ไปรษณียบัตร, ส.ค.ส. พิมพ์กับซองขนาดมาตรฐาน หรือกำหนดขนาดเองก็ได้ และสามารถออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้ เครื่องหมายการค้าได้เอง
สามารถพิมพ์ทีละรายการหรือนำเข้าจากไฟล์ Excel ก็สามารถทำได้

คุณสมบัติและความสามารถของ

  • รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
  • สามารถพิมพ์ทีละใบ หรือ แบบต่อเนื่องหลายๆ ใบพร้อมๆ กันได้
  • สามารถนำเข้าข้อมูลผู้รับที่มีอยู่แล้ว จาก MS Excel เข้าสู่โปรแกรมได้
  • สามารถออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้ เครื่องหมายการค้าได้ด้วยตัวเอง
  • สามารถพิมพ์ซองจดหมายได้ทุกขนาด เช่น ไปรษณียบัตร ซองขนาดมาตรฐาน หรือ กำหนดขนาดเอง

ความต้องการของระบบ

  • Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

ตัวอย่างหน้าจอ

รายละเอียดผู้รับ

รายละเอียดผู้รับ

รายละเอียดผู้รับ (นำเข้าจากไฟล์ Excel)

รายละเอียดผู้รับ (นำเข้าจากไฟล์ Excel)

กำหนดรายละเอียดผู้ส่ง

กำหนดรายละเอียดผู้ส่ง

ตัวอย่างการพิมพ์ซองจดหมาย

ตัวอย่างการพิมพ์ซองจดหมาย

การออกแบบซองจดหมาย

การออกแบบซองจดหมาย


เงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม

  • โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจกฟรีไม่มีบริการเสริมใดๆ (หากต้องการบริการเพิ่มเติมคิดครั้งละ 100 บาท)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Download “Envelope Express”

Envelope%20Express.zip – Downloaded 337 times – 66.77 MB