บริษัท คอมแพทบิส จำกัด มีความยินดีที่จะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ของทางบริษัทฯ โดยยินดีรับตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ

วิธีสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครตัวแทนจำหน่าย
2. กรอกแบบฟอร์มสมัครตัวแทนจำหน่าย พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่อีเมล์ support@compatbiz.com
3. บริษัทฯ จะติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ เพื่อแจ้งรายละเอียด เงื่อนไข และนโยบายการเป็นตัวแทนจำหน่าย
4. หลังจากผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ดำเนินการส่งแบบฟอร์มใบสมัครต้นฉบับพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามรับรองสมบูรณ์มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่นี้

บริษัท คอมแพทบิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
29/1333 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

หน้าที่ของตัวแทนจำหน่าย
1. แนะนำให้ลูกค้ามาใช้ซอฟต์แวร์ของทางบริษัทฯ และทำการปิดการขายเท่านั้น

ประโยชน์ที่ตัวแทนจำหน่ายได้รับ
1. ส่วนแบ่งการขาย ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
2. สิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ ฟรี !!!
3. สิทธิ์การซื้อซอฟต์แวร์ในราคาพิเศษ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครตัวแทนจำหน่ายได้ที่
https://goo.gl/S0odvN

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณลัดดาวรรณ สว่างศรี โทร. 08-1782-1302