Brochure Manual Version History

โปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ (Coffee Shop System) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับร้านกาแฟโดยเฉพาะ หน้าจอถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน รองรับทัชสกรีน, ระบบสมาชิก, คูปอง เลือกรูปแบบวิธีการรับชำระเงินได้หลากหลาย พร้อมกราฟวิเคราะห์ข้อมูล แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. กำหนด การ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ
 3. กำหนด ประเภทสินค้า,กลุ่มสินค้า,ยี่ห้อสินค้า,ขนาดสินค้า,ชนิดสินค้า,รายการพิเศษ ได้
 4. สามารถเลือกขนาดของแก้วกาแฟ ประเภทกาแฟ หรือเลือกเพิ่ม Topping และหมายเหตุในรายการได้
 5. สามารถกำหนดส่วนลดเป็นบาท หรือส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นได้
 6. สามารถขายสินค้าโดยสัมผัสที่หน้าจอได้ (Touch Screen)
 7. สามารถยกเลิกบิลได้
 8. สามารถพักบิล และเรียกบิลมาขายต่อได้
 9. สามารถเก็บประวัติสมาชิกได้ไม่จำกัด
 10. สามารถรับชำระเงินเป็นเงินสด เช็ค หรือ บัตรเครดิต ได้
 11. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์ม นำเงินเข้า, นำเงินออก, ใบเสร็จรับเงิน, สรุปยอดขาย, คูปองส่วนลด, บาร์โค้ดสินค้า ได้เองตามต้องการ
 12. สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน รายปี ได้
 13. สามารถรับเข้า จ่ายออก หรือตัดสต๊อกสินค้าจากส่วนผสมเมื่อขายได้
 14. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด
 15. รายงาน …
  • รายงานขอซื้อ
  • รายงานสั่งซื้อ
  • รายงานสินค้าค้างรับ
  • —————-
  • รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
  • รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
  • รายงานสรุปยอดขายประจำปี
  • รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน
  • รายงานจัดอันดับยอดขาย
  • รายงานกำไรขั้นต้น
  • —————-
  • รายงานยอดยกมา
  • รายงานรับสินค้า
  • รายงานเบิกสินค้า
  • รายงานปรับปรุงสินค้า
  • รายงานสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  • รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า
  • รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า
  • รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
  • รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด
  • รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 4 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

Home

การตั้งค่าระบบ

การตั้งค่าระบบ

รหัสจุดขาย

รหัสจุดขาย

รหัสสมาชิก

รหัสสมาชิก

รหัสสินค้า

รหัสสินค้า

รหัสกลุ่มรายการพิเศษ

รหัสกลุ่มรายการพิเศษ


หน้าจอขาย (รูปภาพ)

หน้าจอขาย (รูปภาพ)

หน้าจอขาย

หน้าจอขาย

ชำระเงิน

ชำระเงิน

ตรวจสอบบิลขาย

ตรวจสอบบิลขาย

รายงาน (Reports)

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ใบแจ้งยอดชำระ PromptPay

ใบแจ้งยอดชำระ PromptPay

สรุปยอดขาย

สรุปยอดขาย

รายงานสรุปยอดขายประจำวัน

รายงานสรุปยอดขายประจำวัน

รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน

รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน

รายงานสรุปยอดขายประจำปี

รายงานสรุปยอดขายประจำปี

รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน

รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน

รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) - เรียงตามสินค้า

รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามสินค้า

รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) - เรียงตามสินค้า

รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามสินค้า

รายงานกำไรขั้นต้น (เรียงตามสินค้า) // ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost)

รายงานกำไรขั้นต้น (เรียงตามสินค้า) // ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost)

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **
** เปิดใช้งานหรือยกเลิกใบอนุญาต จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 3,990.00 4,269.30 4,149.60
2 7,180.00 7,682.60 7,467.20
3 10,170.00 10,881.90 10,576.80
4 12,760.00 13,653.20 13,270.40
5 14,960.00 16,007.20 15,558.40

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 6,990.00 7,479.30 7,269.60
2 12,580.00 13,460.60 13,083.20
3 17,820.00 19,067.40 18,532.80
4 22,360.00 23,925.20 23,254.40
5 26,200.00 28,034.00 27,248.00
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **


เงื่อนไขราคาสำหรับ Subscription Editions

 • หากขาดการต่ออายุบริการแล้วและต้องการต่ออายุใหม่ จะต้องจ่ายราคาในปัจจุบันที่มีอยู่ในขณะนั้น
 • ถ้าต่ออายุก่อนที่จะหมดอายุบริการ จะยังคงใช้ราคาเดิมที่ใช้ก่อนหน้านี้
 • หากต้องการเปลี่ยนโปรโมชั่น จะต้องรอระยะเวลา 30 วันหลังจากหมดอายุบริการ

เวอร์ชั่นทดลอง (Trial version)