Tel : 08-9939-1861, 08-1782-1302

โปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ (Coffee Shop System)

โปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ (Coffee Shop System) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับร้านกาแฟโดยเฉพาะ หน้าจอถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน รองรับทัชสกรีน, ระบบสมาชิก, คูปอง เลือกรูปแบบวิธีการรับชำระเงินได้หลากหลาย พร้อมกราฟวิเคราะห์ข้อมูล แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. กำหนด การ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ
 3. กำหนด ประเภทสินค้า,กลุ่มสินค้า,ยี่ห้อสินค้า,ประเภทสินค้า,ขนาดสินค้า ได้
 4. สามารถเลือกขนาดของแก้วกาแฟ ประเภทกาแฟ หรือเลือกเพิ่ม Topping และหมายเหตุในรายการได้
 5. สามารถกำหนดส่วนลดเป็นบาท หรือส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นได้
 6. สามารถขายสินค้าโดยสัมผัสที่หน้าจอได้ (Touch Screen)
 7. สามารถยกเลิกบิลได้
 8. สามารถพักบิล และเรียกบิลมาขายต่อได้
 9. สามารถเก็บประวัติสมาชิกได้ไม่จำกัด
 10. สามารถรับชำระเงินเป็นเงินสด เช็ค หรือ บัตรเครดิต ได้
 11. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์ม นำเงินเข้า, นำเงินออก, ใบเสร็จรับเงิน, สรุปยอดขาย, คูปองส่วนลด, บาร์โค้ดสินค้า ได้เองตามต้องการ
 12. สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน รายปี ได้
 13. สามารถรับเข้า จ่ายออก หรือตัดสต๊อกสินค้าจากส่วนผสมเมื่อขายได้
 14. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด
 15. รายงาน …
  • รายงานขอซื้อ
  • รายงานสั่งซื้อ
  • รายงานสินค้าค้างรับ
  • —————-
  • รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
  • รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
  • รายงานสรุปยอดขายประจำปี
  • รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน
  • รายงานจัดอันดับยอดขาย
  • รายงานกำไรขั้นต้น
  • —————-
  • รายงานยอดยกมา
  • รายงานรับสินค้า
  • รายงานเบิกสินค้า
  • รายงานปรับปรุงสินค้า
  • รายงานสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  • รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า
  • รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า
  • รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
  • รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด
  • รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (x86 and x64)
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 2 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

การตั้งค่าระบบ

รหัสจุดขาย

รหัสสมาชิก

รหัสสินค้า

รหัสกลุ่มรายการพิเศษ


หน้าจอขาย (ทัชสกรีน)

หน้าจอขาย

ชำระเงิน

ประวัติรายการขาย

รายงาน (Reports)

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ตัวอย่างสรุปยอดขาย

รายงานสรุปยอดขายประจำวัน

รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน

รายงานสรุปยอดขายประจำปี

รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน

ตัวอย่างจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามสินค้า

ตัวอย่างจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามสินค้า

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 3,990.00 4,269.30 4,149.60
2 7,180.00 7,682.60 7,467.20
3 10,170.00 10,881.90 10,576.80
4 12,760.00 13,653.20 13,270.40
5 14,960.00 16,007.20 15,558.40

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 6,990.00 7,479.30 7,269.60
2 12,580.00 13,460.60 13,083.20
3 17,820.00 19,067.40 18,532.80
4 22,360.00 23,925.20 23,254.40
5 26,210.00 28,044.70 27,258.40
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **

สิ่งที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น (Version History)

เวอร์ชั่น 2.0.0 (Release 15-08-2018)

 • เพิ่มเติม ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.5.2 (Release 17-05-2018)

 • เพิ่มเติม การล้างข้อมูล (Clear Transactions)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.4.5 (Release 12-04-2018)

 • เพิ่มเติม หมายเหตุท้ายบิล (หน้าจอขาย)
 • เพิ่มเติม ส่วนลดรายการหลายชั้น (หน้าจอขาย)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.4.2 (Release 14-03-2018)

 • เพิ่มเติม การปรับขนาด Tile Layout ได้ (หน้าจอขาย)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.3.2 (Release 13-02-2018)

 • เพิ่มเติม หน้าจอเงินทอน (สามารถปิด/เปิด ได้)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.2.4 (Release 28-11-2017)

 • เพิ่มเติม การกำหนดภาษีขาย (ประเภทภาษี)
 • เพิ่มเติม การกำหนดภาษีขาย (อัตราภาษี)

เวอร์ชั่น 1.2.3 (Release 16-11-2017)

 • ปรับปรุง ข้อมูลตัวอย่าง
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.2.2 (Release 15-11-2017)

 • เพิ่มเติม การสร้างข้อมูลตัวอย่าง
 • ปรับปรุง หน้าจอหลัก (Home)
 • ปรับปรุง หน้าจอขาย (POS)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.1.2 (Release 06-11-2017)

 • เพิ่มเติม รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
 • เพิ่มเติม รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
 • เพิ่มเติม รายงานสรุปยอดขายประจำปี
 • เพิ่มเติม รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน
 • เพิ่มเติม รายงานจัดอันดับยอดขาย
 • เพิ่มเติม การกำหนดสิทธิ์แสดงหน้าจอหลัก (Home)
 • ปรับปรุง หน้าจอหลัก (Home)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

วิดีโอการติดตั้งและการใช้งาน (Video Installation and use)


ดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง และการใช้งาน

Address

บริษัท คอมแพทบิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
29/1333 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105559019894
โทรศัพท์ : 08-9939-1861, 08-1782-1302
แฟกซ์ : 0-2915-4365

วัน เวลา ทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น. – 17:00 น.
ฝ่ายขาย / ฝ่ายบริการ
สอบถามข้อมูลสินค้า/บริการ และขอคำแนะนำการใช้งาน
โทรศัพท์ : 08-1782-1302
อีเมล์ : support@compatbiz.com
ฝ่ายเทคนิค
ปรึกษาด้านเทคนิค, ฮาร์ดแวร์, พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ : 08-9939-1861
อีเมล์ : info@compatbiz.com

ID LINE Official : @compatbiz

เพิ่มเพื่อน

Your IP Address

54.82.73.21