Brochure Manual

โปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ (Coffee Shop System) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับร้านกาแฟโดยเฉพาะ หน้าจอถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน รองรับทัชสกรีน, ระบบสมาชิก, คูปอง เลือกรูปแบบวิธีการรับชำระเงินได้หลากหลาย พร้อมกราฟวิเคราะห์ข้อมูล แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. กำหนด การ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ
 3. กำหนด ประเภทสินค้า,กลุ่มสินค้า,ยี่ห้อสินค้า,ขนาดสินค้า,ชนิดสินค้า,รายการพิเศษ ได้
 4. สามารถเลือกขนาดของแก้วกาแฟ ประเภทกาแฟ หรือเลือกเพิ่ม Topping และหมายเหตุในรายการได้
 5. สามารถกำหนดส่วนลดเป็นบาท หรือส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นได้
 6. สามารถขายสินค้าโดยสัมผัสที่หน้าจอได้ (Touch Screen)
 7. สามารถยกเลิกบิลได้
 8. สามารถพักบิล และเรียกบิลมาขายต่อได้
 9. สามารถเก็บประวัติสมาชิกได้ไม่จำกัด
 10. สามารถรับชำระเงินเป็นเงินสด เช็ค หรือ บัตรเครดิต ได้
 11. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์ม นำเงินเข้า, นำเงินออก, ใบเสร็จรับเงิน, สรุปยอดขาย, คูปองส่วนลด, บาร์โค้ดสินค้า ได้เองตามต้องการ
 12. สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน รายปี ได้
 13. สามารถรับเข้า จ่ายออก หรือตัดสต๊อกสินค้าจากส่วนผสมเมื่อขายได้
 14. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด
 15. รายงาน …
  • รายงานขอซื้อ
  • รายงานสั่งซื้อ
  • รายงานสินค้าค้างรับ
  • —————-
  • รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
  • รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
  • รายงานสรุปยอดขายประจำปี
  • รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน
  • รายงานจัดอันดับยอดขาย
  • รายงานกำไรขั้นต้น
  • —————-
  • รายงานยอดยกมา
  • รายงานรับสินค้า
  • รายงานเบิกสินค้า
  • รายงานปรับปรุงสินค้า
  • รายงานสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  • รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า
  • รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า
  • รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
  • รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด
  • รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 4 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

การตั้งค่าระบบ

รหัสจุดขาย

รหัสสมาชิก

รหัสสินค้า

รหัสกลุ่มรายการพิเศษ


หน้าจอขาย (ทัชสกรีน)

หน้าจอขาย

ชำระเงิน

ประวัติรายการขาย

รายงาน (Reports)

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ตัวอย่างสรุปยอดขาย

รายงานสรุปยอดขายประจำวัน

รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน

รายงานสรุปยอดขายประจำปี

รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน

ตัวอย่างจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามสินค้า

ตัวอย่างจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามสินค้า

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 3,990.00 4,269.30 4,149.60
2 7,180.00 7,682.60 7,467.20
3 10,170.00 10,881.90 10,576.80
4 12,760.00 13,653.20 13,270.40
5 14,960.00 16,007.20 15,558.40

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 6,990.00 7,479.30 7,269.60
2 12,580.00 13,460.60 13,083.20
3 17,820.00 19,067.40 18,532.80
4 22,360.00 23,925.20 23,254.40
5 26,210.00 28,044.70 27,248.00
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **

สิ่งที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น (Version History)

เวอร์ชั่น 3.9.0 (Release 13-07-2020)

 • เพิ่มเติม ตัวเลือกหลายรายการของหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • เพิ่มเติม การแสดงติดตามแถว (Appearance Hot Tracked Row) ของหน้าจอแสดงรายการ
 • เพิ่มเติม รายงานยอดขายประจำวัน
 • เพิ่มเติม รายงานยกเลิกใบเสร็จ
 • เพิ่มเติม รายงานภาษีขาย
 • ปรับปรุง ข้อมูลเริ่มต้นและข้อมูลตัวอย่างใหม่
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.8.1 (Release 25-05-2020)

 • ปรับปรุง คู่มือการใช้งาน
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.7.2 (Release 05-02-2020)

 • เพิ่มเติม การเปิดลิ้นชักเก็บเงินโดยไม่ต้องพิมพ์
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.7.0 (Release 04-02-2020)

 • เพิ่มเติม ระดับราคาขายสินค้า
 • เพิ่มเติม สิทธิประโยชน์สำหรับประเภทสมาชิก (ส่วนลด, ระดับราคา)
 • เพิ่มเติม หน้าจอปรับราคาขาย
 • เพิ่มเติม แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (แสดงหมายเลขคิว)
 • เพิ่มเติม แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (แสดงสมาชิก)
 • เพิ่มเติม แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (แสดงสมาชิก และหมายเลขคิว)
 • เพิ่มเติม ข้อมูลตัวอย่าง
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.5.0 (Release 20-12-2019)

 • เพิ่มเติม ตัวเลือกกลุ่มสินค้า (แสดงหน้าจอขายและลำดับที่)
 • เพิ่มเติม ตัวเลือกขนาดสินค้า (แสดงหน้าจอขายและลำดับที่)
 • เพิ่มเติม ตัวเลือกชนิดสินค้า (แสดงหน้าจอขายและลำดับที่)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.4.5 (Release 26-11-2019)

 • เพิ่มเติม จอแสดงผลฝั่งลูกค้า
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.4.0 (Release 28-10-2019)

 • เพิ่มเติม การพิมพ์สำเนาใบเสร็จ (ไม่มี, 1 สำเนา, 2 สำเนา, 3 สำเนา, 4 สำเนา, 5 สำเนา)
 • เพิ่มเติม วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้า “ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost)”
 • ปรับปรุง รายงานกำไรขั้นต้น (ต้นทุนมาตรฐาน)
 • ปรับปรุง รายงานสินค้าคงเหลือ (ต้นทุนมาตรฐาน)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.2.7 (Release 21-07-2019)

 • เพิ่มเติม เมนูป๊อปอัพหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.2.3 (Release 01-07-2019)

 • เพิ่มเติม สามารถถ่ายภาพจากกล้องเว็ปแคมได้
 • เพิ่มเติม สามารถแก้ไขรูปภาพได้ (Crop, Desaturate, Adjust Colors,Miror,Rotate)
 • เพิ่มเติม รูปสมาชิก
 • ปรับปรุง การออกแบบฟอร์ม (Form Designer)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.1.2 (Release 19-06-2019)

 • ปรับปรุง การคำนวณต้นทุนสินค้า (ตรวจสอบไม่ระบุจำนวนสินค้า)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.0.0 (Release 06-05-2019)

 • ปรับปรุง เปลี่ยนไปใช้ SQL Server 2014
 • ปรับปรุง การเปิดใช้งานใบอนุญาต (Activate license)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ถอนการติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่า
2. ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ (ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ได้รับตอนสั่งซื้อหรือหน้าเว็ป)
3. ติดตั้ง SMO จะอยู่ภายในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Tools\Shared Management Objects
โดยให้ทำการติดตั้ง SQLSysClrTypes และ SharedManagementObjects ตามลำดับ 

เวอร์ชั่น 2.2.1 (Release 10-04-2019)

 • เพิ่มเติม รายการฟิลด์ในแบบฟอร์ม (CreateByEmpCode,CreateByEmpName,CreateDate,ModifyByEmpCode,ModifyByEmpName,ModifyDate)
 • ปรับปรุง การออกแบบฟอร์ม (Form Designer)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.1.2 (Release 13-01-2019)

 • เพิ่มเติม การกู้คืนรหัสผ่าน (Password Recovery)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.1.0 (Release 29-11-2018)

 • ปรับปรุง หน้าจอการพิมพ์แบบฟอร์ม
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.0.7 (Release 09-10-2018)

 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.0.5 (Release 06-09-2018)

 • เพิ่มเติม ค่าเริ่มต้นระบบสมาชิก (ประเภทสมาชิก)
 • เพิ่มเติม ค่าเริ่มต้นระบบสมาชิก (อายุสมาชิก)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.0.4 (Release 01-09-2018)

 • เพิ่มเติม ระบบคิว (Queue)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.0.0 (Release 15-08-2018)

 • เพิ่มเติม ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.5.2 (Release 17-05-2018)

 • เพิ่มเติม การล้างข้อมูล (Clear Transactions)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.4.5 (Release 12-04-2018)

 • เพิ่มเติม หมายเหตุท้ายบิล (หน้าจอขาย)
 • เพิ่มเติม ส่วนลดรายการหลายชั้น (หน้าจอขาย)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.4.2 (Release 14-03-2018)

 • เพิ่มเติม การปรับขนาด Tile Layout ได้ (หน้าจอขาย)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.3.2 (Release 13-02-2018)

 • เพิ่มเติม หน้าจอเงินทอน (สามารถปิด/เปิด ได้)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.2.4 (Release 28-11-2017)

 • เพิ่มเติม การกำหนดภาษีขาย (ประเภทภาษี)
 • เพิ่มเติม การกำหนดภาษีขาย (อัตราภาษี)

เวอร์ชั่น 1.2.3 (Release 16-11-2017)

 • ปรับปรุง ข้อมูลตัวอย่าง
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.2.2 (Release 15-11-2017)

 • เพิ่มเติม การสร้างข้อมูลตัวอย่าง
 • ปรับปรุง หน้าจอหลัก (Home)
 • ปรับปรุง หน้าจอขาย (POS)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.1.2 (Release 06-11-2017)

 • เพิ่มเติม รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
 • เพิ่มเติม รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
 • เพิ่มเติม รายงานสรุปยอดขายประจำปี
 • เพิ่มเติม รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน
 • เพิ่มเติม รายงานจัดอันดับยอดขาย
 • เพิ่มเติม การกำหนดสิทธิ์แสดงหน้าจอหลัก (Home)
 • ปรับปรุง หน้าจอหลัก (Home)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่นทดลอง (Trial version)