ระบบสำรองข้อมูล (Cloud Backup) บริการสำรองข้อมูลขึ้นคลาวด์

วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย โดยสามารถเรียกคืนข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการเมื่อคอมพิวเตอร์เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น เครื่องพัง ไฟไฟม้ น้ำท่วม โดนขโมย ลดความเสียหายของข้อมูลลงได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นการวางแผนการสำรองข้อมูลโดยไปไว้บนคลาวด์ ก็นับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับการตัดสินใจ

ราคา (Pricing)
990 บาท / 500MB / ปี

หมายเหตุ
หากขาดต่อสัญญาเกิน 1 เดือน ทางบริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลทิ้งทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า