โปรแกรมพิมพ์เช็คที่สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งและรูปแบบของข้อความได้อย่างอิสระ และพิมพ์เช็คได้อย่างง่าย สามารถพิมพ์เช็คทีละรายการหรือนำเข้าจากไฟล์ Excel ก็สามารถทำได้

คุณสมบัติและความสามารถของ

  • รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
  • กำหนดการ พิมพ์เช็ค ขีดคร่อม “A/C Payee only” ได้
  • กำหนดการ พิมพ์เช็ค ขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” ได้
  • กำหนดรายละเอียดหรือหมายเหตุในการจ่ายเช็คได้
  • พิมพ์เช็คได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้/เครื่องหมายการค้าได้เอง)

ความต้องการของระบบ

  • Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

ตัวอย่างหน้าจอ

การทำรายการเช็ค

การทำรายการเช็ค (นำเข้าจากไฟล์ Excel)

ตัวอย่างการพิมพ์เช็ค

การออกแบบเช็ค


วิดีโอแนะนำการติดตั้งและการใช้งาน


เงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม

  • โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจกฟรีจะไม่มีบริการใด ๆ (หากต้องการบริการเพิ่มเติม เริ่มต้น 100/ครั้ง)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Download “Cheque Writer” Cheque%20Writer.zip – Downloaded 928 times – 75 MB