โปรแกรมพิมพ์เช็คที่สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งและรูปแบบของข้อความได้อย่างอิสระ และพิมพ์เช็คได้อย่างง่าย สามารถพิมพ์เช็คทีละรายการหรือนำเข้าจากไฟล์ Excel ก็สามารถทำได้

คุณสมบัติและความสามารถของ

    • รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
    • กำหนดการ พิมพ์เช็ค ขีดคร่อม “A/C Payee only” ได้
    • กำหนดการ พิมพ์เช็ค ขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” ได้
    • กำหนดรายละเอียดหรือหมายเหตุในการจ่ายเช็คได้
    • พิมพ์เช็คได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้/เครื่องหมายการค้าได้เอง)

ความต้องการของระบบ
Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (x86 and x64)

ตัวอย่างหน้าจอ

การทำรายการเช็ค

การทำรายการเช็ค (นำเข้าจากไฟล์ Excel)

ตัวอย่างการพิมพ์เช็ค

การออกแบบเช็ค

เงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม
โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจกฟรีจะไม่มีบริการใด ๆ (หากต้องการบริการเพิ่มเติม เริ่มต้น 100/ครั้ง)

Download “Cheque Writer” Cheque Writer.zip – Downloaded 30 times – 64 MB