Brochure Manual

โปรแกรมขายหน้าร้าน (CBPOS System) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับขายหน้าร้านโดยเฉพาะ หน้าจอถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน รองรับทัชสกรีน, ระบบสมาชิก, คูปอง เลือกรูปแบบวิธีการรับชำระเงินได้หลากหลาย พร้อมกราฟวิเคราะห์ข้อมูล แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. กำหนด การ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ
 3. กำหนด ประเภทสินค้า,กลุ่มสินค้า,ยี่ห้อสินค้า,รุ่นสินค้า,ขนาดสินค้า,สีสินค้า ได้
 4. สามารถกำหนดส่วนลดเป็นบาท หรือส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นได้
 5. สามารถขายสินค้าโดยสัมผัสที่หน้าจอได้ (Touch Screen)
 6. สามารถยกเลิกบิลได้
 7. สามารถพักบิล และเรียกบิลมาขายต่อได้
 8. สามารถเก็บประวัติสมาชิกได้ไม่จำกัด
 9. สามารถรับชำระเงินเป็นเงินสด เช็ค หรือ บัตรเครดิต ได้
 10. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์ม นำเงินเข้า, นำเงินออก, ใบเสร็จรับเงิน, สรุปยอดขาย, คูปองส่วนลด, บาร์โค้ดสินค้า ได้เองตามต้องการ
 11. สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน รายปี ได้
 12. สามารถรับเข้า จ่ายออก หรือตัดสต๊อกสินค้าจากส่วนผสมเมื่อขายได้
 13. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด
 14. รายงาน …
  • รายงานสรุปยอดซื้อประจำวัน
  • รายงานสรุปยอดซื้อประจำเดือน
  • รายงานสรุปยอดซื้อประจำปี
  • รายงานเปรียบเทียบยอดซื้อ 12 เดือน
  • รายงานจัดอันดับยอดซื้อ
  • รายงานสินค้าค้างรับ
  • รายงานใบส่งของค้างชำระ
  • รายงานใบส่งของครบกำหนดชำระ
  • —————-
  • รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
  • รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
  • รายงานสรุปยอดขายประจำปี
  • รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน
  • รายงานจัดอันดับยอดขาย
  • รายงานกำไรขั้นต้น
  • —————-
  • รายงานสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  • รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า
  • รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า
  • รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
  • รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด
  • รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 4 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

การตั้งค่าระบบ

รหัสจุดขาย

รหัสสมาชิก

รหัสสินค้า


หน้าจอขาย (รูปภาพ)

หน้าจอขาย

ชำระเงิน

ตรวจสอบบิล

รายงาน (Reports)

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

สรุปยอดขาย

รายงานสรุปยอดขายประจำวัน

รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน

รายงานสรุปยอดขายประจำปี

รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน

รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามสินค้า

รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามสินค้า

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 3,990.00 4,269.30 4,149.60
2 7,180.00 7,682.60 7,467.20
3 10,170.00 10,881.90 10,576.80
4 12,760.00 13,653.20 13,270.40
5 14,960.00 16,007.20 15,558.40

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 6,990.00 7,479.30 7,269.60
2 12,580.00 13,460.60 13,083.20
3 17,820.00 19,067.40 18,532.80
4 22,360.00 23,925.20 23,254.40
5 26,210.00 28,044.70 27,248.00
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **

สิ่งที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น (Version History)

เวอร์ชั่น 2.9.0 (Release 15-07-2020)

 • เพิ่มเติม ตัวเลือกหลายรายการของหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • เพิ่มเติม การแสดงติดตามแถว (Appearance Hot Tracked Row) ของหน้าจอแสดงรายการ
 • เพิ่มเติม รายงานยอดขายประจำวัน
 • เพิ่มเติม รายงานยกเลิกใบเสร็จ
 • ปรับปรุง ข้อมูลเริ่มต้นและข้อมูลตัวอย่างใหม่
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.8.1 (Release 25-05-2020)

 • ปรับปรุง คู่มือการใช้งาน
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.7.3 (Release 05-02-2020)

 • เพิ่มเติม การเปิดลิ้นชักเก็บเงินโดยไม่ต้องพิมพ์
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.7.2 (Release 01-02-2020)

 • ปรับปรุง หน้าจอปรับราคาขาย
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.7.0 (Release 28-01-2020)

 • เพิ่มเติม ระดับราคาขายสินค้า
 • เพิ่มเติม สิทธิประโยชน์สำหรับประเภทสมาชิก (ส่วนลด, ระดับราคา)
 • เพิ่มเติม หน้าจอปรับราคาขาย
 • เพิ่มเติม แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (แสดงสมาชิก)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.5.5 (Release 26-11-2019)

 • เพิ่มเติม จอแสดงผลฝั่งลูกค้า
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.5.0 (Release 29-10-2019)

 • เพิ่มเติม การพิมพ์สำเนาใบเสร็จ (ไม่มี, 1 สำเนา, 2 สำเนา, 3 สำเนา, 4 สำเนา, 5 สำเนา)
 • เพิ่มเติม วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้า “ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost)”
 • ปรับปรุง รายงานกำไรขั้นต้น (ต้นทุนมาตรฐาน)
 • ปรับปรุง รายงานสินค้าคงเหลือ (ต้นทุนมาตรฐาน)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.3.6 (Release 21-07-2019)

 • เพิ่มเติม เมนูป๊อปอัพหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.3.2 (Release 01-07-2019)

 • เพิ่มเติม สามารถถ่ายภาพจากกล้องเว็ปแคมได้
 • เพิ่มเติม สามารถแก้ไขรูปภาพได้ (Crop, Desaturate, Adjust Colors,Miror,Rotate)
 • เพิ่มเติม รูปสมาชิก
 • ปรับปรุง การออกแบบฟอร์ม (Form Designer)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.2.1 (Release 19-06-2019)

 • ปรับปรุง การคำนวณต้นทุนสินค้า (ตรวจสอบไม่ระบุจำนวนสินค้า)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 2.0.0 (Release 06-05-2019)

 • ปรับปรุง เปลี่ยนไปใช้ SQL Server 2014
 • ปรับปรุง การเปิดใช้งานใบอนุญาต (Activate license)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ถอนการติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่า
2. ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ (ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ได้รับตอนสั่งซื้อหรือหน้าเว็ป)
3. ติดตั้ง SMO จะอยู่ภายในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Tools\Shared Management Objects
โดยให้ทำการติดตั้ง SQLSysClrTypes และ SharedManagementObjects ตามลำดับ 

เวอร์ชั่น 1.2.1 (Release 14-01-2019)

 • เพิ่มเติม การกู้คืนรหัสผ่าน (Password Recovery)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.2.0 (Release 23-12-2018)

 • เพิ่มเติม การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ (หน้าจอขาย)
 • ปรับปรุง การค้นหาสินค้า (หน้าจอขาย)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.1.0 (Release 02-12-2018)

 • ปรับปรุง หน้าจอการพิมพ์แบบฟอร์ม
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 1.0.3 (Release 15-11-2018)

 • เพิ่มเติม การสร้างบริษัทใหม่ (ข้อมูลตัวอย่าง)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่นทดลอง (Trial version)