รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามลูกค้า