เราคือทีมงานมืออาชีพ จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปและรับพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านไอทีครบวงจร สามารถต่อยอดกับระบบงานเดิมได้ทันที
ประสบการณ์ทำงานในแวดวงโปรแกรมเมอร์มากว่า 10 ปี ร่วมงานกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ธนาคาร บริษัทเอกชน ต่างๆ มากมาย
มุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคนไทย ในราคาคนไทยแต่คุณภาพระดับสากล

ดำเนินธุรกิจ

  1. จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป ที่่พัฒนาขึ้นมาเองภายใต้เครื่องหมายการค้า “CompatBiz” ประกอบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจทั่วไป และ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจเฉพาะ
  2. พัฒนาโปรแกรมบน Windows/Web ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบซื้อ,ระบบขาย,ระบบคลังสินค้า,ระบบเจ้าหนี้,ระบบลูกหนี้,ระบบบัญชี ฯลฯ
  3. พัฒนาโปรแกรมบน iPhone,iPad,Android
  4. บริการให้คำปรึกษาในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้