Tel : 08-9939-1861, 08-1782-1302

Free Software One Year

“โครงการแจกซอฟต์แวร์ฟรี 1 ปี”

Freeware1Year
ผู้ประกอบการจะได้ใช้ซอฟต์แวร์จากบริษัทฯ ฟรี 1 ปี เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการลงทุนของผู้ประกอบการในระยะเวลา 1 ปีแรก
และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการว่าได้ตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด
หากนำไปใช้แล้วไม่เป็นที่พอใจก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

ซอฟต์แวร์ฟรี 1 ปี ประกอบด้วย
1. โปรแกรมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
2. โปรแกรมบริหารการสั่งจ่ายเช็ค และการพิมพ์เช็ค (Cheque Printing)
3. โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
4. โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย(Petty Cash & Advance System)
5. โปรแกรมระบบงานขาย (Sale Order)
6. โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย (Envelope Printing)
7. โปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ (Coffee Shop System)

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ใช้ซอฟต์แวร์ฟรี 1 ปี
1. กรอกแบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ (ด้านล่าง)
2. กดถูกใจและแชร์กิจกรรมนี้ พร้อมตั้งสถานะเป็น Public (https://www.facebook.com/compatbiz/)
3. บริษัทฯ ตรวจสอบสิทธิ์ (ระยะเวลาดำเนินการ 1-5 วัน)
4. บริษัทฯ ส่งข้อมูลการติดตั้งและการเปิดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ให้ทางเมล์
5. นำข้อมูลที่ได้รับไปเปิดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์


แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยเท่านั้น)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (*)

บริษัท (*)

ที่อยู่ (*)

โทรศัพท์ (*)

แฟกซ์

ชื่อผู้ติดต่อ (*)

ชื่อเฟสบุค (*)

อีเมล์ (ใช้สำหรับลงทะเบียนโปรแกรม) (*)

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(PDF File) (*)

หมายเหตุ

โปรแกรม (*)

captcha


หมายเหตุ

  • รับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ฟรี 1 ชุด/กิจการ และต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
  • บริการติดตั้งและอบรมการใช้ (ฟรี 1 ครั้ง)
  • ให้คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ (ฟรี 1 ปี)
  • ไม่สามารถย้ายหรือเปลี่ยนเครื่องในการใช้งานได้
  • ขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31/12/2561 เท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**** สำหรับท่านที่กรอกแบบฟอร์มแล้วและไม่ได้รับเมล์ตอบกลับภายใน 5 วันทำการ ให้ทำการตรวจสอบในเมล์ขยะ(Junk Email) หรือ ติดต่อ 08-9939-1861 ****
**** สำหรับลูกค้าที่ใช้ Hotmail ให้ตั้งค่าอีเมล์ info@compatbiz.com เป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย (Safe senders) ****

Address

บริษัท คอมแพทบิส จำกัด (CompatBiz Co., Ltd.)
29/1333 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105559019894
โทรศัพท์ : 08-9939-1861, 08-1782-1302
แฟกซ์ : 0-2915-4365

วัน เวลา ทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น. – 17:00 น.
ฝ่ายบริการ
สอบถามข้อมูลสินค้า/บริการ และขอคำแนะนำการใช้งาน
โทรศัพท์ : 08-1782-1302
อีเมล์ : support@compatbiz.com
ฝ่ายเทคนิค
ปรึกษาด้านเทคนิค, ฮาร์ดแวร์, พัฒนาซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ : 08-9939-1861
อีเมล์ : info@compatbiz.com

ID LINE Official : @compatbiz

เพิ่มเพื่อน

Your IP Address

54.80.123.20